Žemės ūkiui ir miškininkystei

Miškai

Pagrindinis žemės ūkio veiklos ekonominis vienetas yra konkretus ūkis. Sėkmingai ir pelningai ūkio veiklai būtina subalansuoti pajamas ir išlaidas. GIS suteikia galimybes žemėlapiuose atvaizduoti, planuoti, stebėti ir analizuoti žemės ūkio procesus, o tai leidžia didinti produktyvumą, mažinti sąnaudas , numatyti ir mažinti potencialias su ūkininkavimu susijusias rizikas.

Žemės ūkiui skirtas platus GIS sprendimų spektras, pradedant nuo mobiliųjų GIS laukuose iki žemės ūkio gamybos duomenų mokslinės analizės biure. Todėl GIS gali būti naudojamos žemės ūkio gamybos apskaitai, rizikos vertinimui, kenkėjų kontrolei, stebėsenai, precizinei žemdirbystei, išteklių valdymui, o valstybės mastu – strateginiam planavimui, paramos ūkininkams apskaitai.

Naudodami GIS, jūs galite:

 • Tiksliai apskaityti ir sumažinti sąnaudas, pvz., trąšų, sėklų, kuro,  darbo ir transporto;
 • Geografiškai valdyti lauko darbus bei veiklai reikalingus išteklius – laukų apdirbimą, sėjomainas, technikos darbą, gyvulių bandų išdėstymą ir kt.;
 • Matuoti, registruoti ir žemėlapyje atvaizduoti įvairias lauko charakteristikas, medžiagų trūkumus, vandens kokybę ir kitus rodiklius bei apie tai informuoti atsakingas institucijas;
 • Būdami draudimo kompanijos atstovais, galite vertinti ir mažinti sąnaudas dėl rizikų, įvertindami aplinkos sąlygas, ūkio ar konkretaus žemės sklypo istoriją;
 • Operatyviai laukuose surinkti duomenis apie kenkėjus, biure apdoroti ir išanalizuoti kenkėjų paplitimą ir rizikos teritorijas, perduoti duomenis kenkėjų naikintojams, paviešinti interneto priemonėmis;
 • Ištirti dirvožemio užterštumą, nustatyti vietas, kuriose yra daug pesticidų ar kitų kenksmingų žemės darinių, bei laiku ir tinkamai spręsti atsiradusias problemas;
 • Būdami kontrolės pareigūnais, galite kontroliuoti įvairių leidimų sąlygų laikymąsi, atlikti aplinkos (vandens, dirvos) stebėseną, registruoti ir tirti įvairios apimties taršos faktus;
 • Taikyti precizinės žemdirbystės technologijas ir jų dėka padidinti produktyvumą bei sumažinti sąnaudas;
 • Apskaityti ir valdyti žemės ūkio veiklai svarbius aplinkos išteklius ir jų būklę – vandens gręžinius, drėkinimo sistemas, kanalus, klimatines ir reljefo sąlygas, ir kt.;
 • Valstybės mastu apskaityti ir valdyti informaciją apie ūkius, ūkininkus, ūkio veiklos rodiklius, apskaityti ir valdyti finansinės paramos ūkininkams procesą, teikti e-paslaugas ūkininkams;
 • Naudoti nuotolinius (palydovinių ar kitų jutiklių) vaizdus pasėlių kokybės ir aplinkos būklės vertinimui.

Laukų charakteristikų ir aplinkos būklės registravimui lauke efektyviai talkina mobilios GIS technologijos bei integruota techninė įranga – skaitmeninės vaizdo kameros, matuokliai ir jutikliai, GPS įrenginiai, nepilotuojami lėktuvai ir kt.

Mūsų įmonė ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms siūlo visą spektrą įrangos, skirtos duomenų surinkimui laukuose:

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą žemės ūkio srityje

Miškininkystė. GIS technologijos padeda žemės, miškų, medienos ir miškininkystės specialistams valdyti savo išteklius. Naudodami GIS analizės ir vizualizavimo įrankius, miškininkai ir žemės valdytojai analizuoja sudėtingas situacijas ir priima sprendimus visų integruoto miškų valdymo procesų metu.

Naudodami GIS, jūs galite:

 • Tvarkyti, vizualizuoti, analizuoti visą erdvinę informaciją, susijusią su ūkininkavimu miške, geografiškai valdyti miško darbus, stebėti jų statusą bei veiklai reikalingus išteklius;
 • Matuoti, registruoti ir žemėlapyje atvaizduoti įvairias miškų charakteristikas;
 • Rengti miškotvarkos projektus, valdyti jų įgyvendinimo informaciją;
 • Analizuoti aplinkos sąlygas miškuose – išskirti reljefo elementus, apskaityti ir vertinti biologinę įvairovę, hidrologines, klimatines sąlygas ir kt.;
 • Planuoti miško atsodinimo plotus, medienos atsargas;
 • Nustatyti ir apskaityti pažeisto miško plotus, planuoti jų sutvarkymo priemones, užkirsti pažeidimų, ligų plitimą;
 • Būdami kontrolės pareigūnais, galite kontroliuoti įvairių leidimų sąlygų laikymąsi, atlikti aplinkos monitoringą, registruoti ir tyrinėti įvairius pažeidimų, taršos ar kt. faktus.
 • Organizuoti miško gaisrų ir kitų pavojų prevencijos priemones, stebėti miškų gaisrus ir valdyti gesinimo priemones;
 • Planuoti transporto maršrutus vykstant į medienos sandėlius bei išvežant medieną;
 • Tiksliai apskaityti ir sumažinti sąnaudas, pvz., žmogiškųjų išteklių ir transporto;
 • Viešinti internete informaciją apie miškus žemėlapius;
 • Naudoti nuotolinius (palydovinių ar kitų jutiklių) vaizdus miškų kokybės ir aplinkos būklės vertinimui.

Šiuolaikinės GIS technologijos suteikia plačias galimybes į jūsų darbo procesą integruoti mobilius GIS sprendimus. Miškininkystės srityje tai išplečia miškų konsultantų paslaugų spektrą, kurie, klientų pageidavimu, gali tiksliai įvertinti miško sąlygas, plėtoti strategijas bei veiklos valdymą.

GIS palengvina ir miestų apželdinimo procesus: sodinimo vietų parinkimą, medžių sveikatos stebėjimą, genėjimo bei skiepijimo grafikų sudarymą, aplinkosaugos plėtros galimybių numatymą.

Mūsų įmonė miškininkams ir jų konsultantams siūlo visą spektrą įrangos, skirtos duomenų surinkimui miškuose

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą miškininkystėje

Kviečiame susipažinti su pasaulinės miškininkystės GIS konferencijos Esri Forestry GIS Conference medžiaga (anglų k.)