Sveikatos apsaugai

Sveikatos apsauga

Sveikatos apsaugos ir socialines paslaugas gyventojams teikiančios organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje, kad užtikrintų aukščiausio lygio fizinę bei socialinę žmonių gerovę. GIS technologijos šioms organizacijoms suteikia galimybes tikslingai ir efektyviai išnaudoti ribotus išteklius siekiamiems tikslams įgyvendinti.

GIS technologijas galite naudoti šiuose procesuose:

 • gydymo įstaigų tinklo optimizavimas;
 • greitosios pagalbos paslaugų teikimo planavimas;
 • slaugos paslaugų tinklo planavimas ir organizavimas;
 • vaistinių tinklo ir jų asortimento plėtra;
 • operatyvus priemonių planavimas;
 • ligonių vidinės sistemos (lovų užimtumo, priemonių apskaita ir buvimo vietos stebėjimas);
 • statistinės informacijos teikimas ir analizė;
 • ligų plitimo analizė;
 • ligų kilmės vietų ir plitimo teritorijoje analizė;
 • prevencijos priemonių planavimas;
 • ligų, visuomenės sveikatos būklės priklausomybė nuo aplinkos sąlygų analizė;
 • triukšmo, kvapų, taršos, elektromagnetinių bangų, radiacijos, kitų sveikatą įtakojančių faktorių sklaidos analizė;
 • įvairiapusė erdvinė analizė (trimatė, geostatistinė ir kt.);
 • gyventojų demografinės sudėties ir socialinės būklės analizė;
 • rajonavimas;
 • teminių žemėlapių, atlasų, ataskaitų rengimas;
 • valdymo planų rengimas ir viešinimas;
 • įvairūs derinimo, leidimų išdavimo darbai;
 • duomenų apie sveikatą, ligas teikimas institucijoms;
 • visuomenės informavimas;
 • visuomenės įtraukimas, sąmoningumo ugdymas, e-demokratija;
 • registrai, informacinės sistemos.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą sveikatos apsaugos srityje