Savivaldai

savivalda1

Smart City sprendimas savivaldai

Pagrindinė Smart City filosofija – kurti ne gyventojams, o kartu su gyventojais. Ši koncepcija realizuojama išmaniosiomis technologijomis per geografinius elementus kai vietos valdžia informuoja gyventojus apie tai kas ir kur šiuo metu yra sprendžiama ir suteikia galimybes gyventojams aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimą. Toks glaudus bendradarbiavimas užtikrina skaidrumą veiklos procesuose, pasitikėjimą vietos valdžia bei darnų vystymąsi. Daugelis savivaldybėje gimstančių duomenų, tame tarpe BigData ir OpenData, turi geografinę padėtį (renovacija, teritorijų planavimas, lauko reklama, želdiniai, nuomojami sklypai, statybų leidimai, transporto srautai ir t.t.), kuriuos analizuojant verslas gali priimti racionalius sprendimus savo verslo plėtrai, mokslas – pateikti savo įžvalgas ir rekomendacijas darnios plėtros strategijos įgyvendinimui, startuoliai – kurti įvairius sprendimus ir paslaugas miesto gyventojams.

Smart City

Šiais laikais išmaniame mieste, išmanūs gyventojai gyvena per išmaniuosius įrenginius teikdami vietos valdžiai įvairiausius siūlymus kuriais remiantis priimami sprendimai veda į išmanius rezultatus. GIS platforma leidžia keistis aktualiausią erdvine informacija, realizuoti įvairius sprendimus (pvz. pranešimų teikimui, viešinimui, visuomenės įtraukimui) ir kurti inovatyvias paslaugas. Naudojant GIS, savivaldybė ir visuomenė drauge sprendžia klausimus susiejusius su:

 • Teritorijų plėtra: degalinių išdėstymas; dviračių takų planavimas ir t.t.
 • Inžinerinė infrastruktūra: gatvių ir inžineriniai tinklai, hidrotechniniai statiniai ir t.t.
 • Socialinės paslaugos: geltonieji autobusiukai, jaunimo užimtumo centrai ir t.t.
 • Energetinis ūkis: renovacija, alternatyvi energetika ir t.t.
 • Ekstremalių situacijų valdymas: potvyniai, gaisrai ir t.t.
 • Sveikata: vandens kokybė, fizinis aktyvumas ir t.t.
 • Renginiai: miesto šventės, maratonai ir t.t.
 • Turizmas: lankytini objektai, turistiniai maršrutai ir t.t.
 • Ir daugelis kitų pritaikymo sričių.

Savivaldybėje įdiegta ArcGIS platforma (Desktop, Server, On-line) savaime ar integravus su kitomis savivaldybės IT sistemomis leidžia greitai realizuoti Smart City sprendimą: t.y. suteikia įrankius (programinę įrangą, duomenis, web paslaugas, atvirą programuotojų prieigą) sistemos naudotojams (visai sumaniai bendruomenei), kurie kuria įvairiausius Smart informacinius produktus debesyje ir/ar organizacijos infrastruktūroje. Be to ArcGIS platforma, tai:

 • Bendradarbiavimo platforma;
 • Nemokamos atsisiunčiamos mobilios aplikacijos Android, iOS, Windows Phone įrenginiams;
 • Paruoštos įvairios atsisiunčiamos informacinių produktų aplikacijos;
 • WebApp kūrėjų platforma;
 • OpenData ir BigData platforma;
 • Erdvinė analizė;
 • 3D planavimas;
 • BIM integracija;
 • GeoDesign;
 • Real-time Geoprocessing;
 • Self-mapping.

Savivaldybių patirtis, naudojant ArcGIS sprendimus, aprašoma:

ESRI nuorodos:
www.esri.com/industries/localgov
www.esri.com/industries/government/smart-communities