Temos Archyvai: Komerciniam sektotiui

Finansinių paslaugų įmonėms

Finansių paslaugų įmonėms

Optimalus filialų ir klientų aptarnavimo centrų geografinis išdėstymas, paslaugų ir produktų pritaikymas, potencialių klientų ir konkurentų identifikavimas, draudiminių įvykių pasikartojamumo ir dažnio nustatymas, informacijos geografinė analizė – visi šie ir daugybė kitų veiksnių yra itin svarbūs bankams, kredito kompanijoms, draudimo ir kitoms finansinių paslaugų įmonėms. Filialai, aptarnavimo centrai, klientai, konkurentai, draudiminiai įvykiai – visi šie komponentai turi svarbiausią geografinį aspektą – vietą, kuris leidžia naudojant geoinformacines sistemas atlikti daugiafunkcinę verslo rodiklių analizę. Jos rezultatais grįsti sprendimai padeda optimizuoti veiklą ir turimų resursų naudojimą.

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • turimus verslo duomenis vizualizuoti ir analizuoti žemėlapyje;
 • geografiškai analizuoti pagrindinius veiklos rodiklius, įvertinti rinkos sąlygas bei stebėti pokyčius ir tendencijas laike ir erdvėje;
 • numatyti rizikos šaltinius, identifikuoti konkurentus, jų poveikį įmonės rezultatams bei galimus jos valdymo būdus;
 • identifikuoti potencialius klientus ir pritaikyti finansinius produktus bei paslaugas;
 • segmentuoti klientus pagal jų pirkimo elgesį: kur ir kokius produktus jie renkasi;
 • žemėlapyje vizualiai zonuoti teritorijas pagal klientų tankumą, pajamas, pirkimo įpročius, kitas charakteristikas;
 • nustatyti optimalią vietą naujam aptarnavimo, prekybos centrui ar bankomatui, įvertinant net kelis svarbius kriterijus;
 • apskaičiuoti užimamos rinkos dalį ir kt. rodiklius, nustatyti rinkos prisisotinimo laipsnį;
 • apskaityti nelaimingų atsitikimų ir gamtos katastrofų sukeltus nuostolius;
 • vadybininkams, žalų vertintojams ar kitam aptarnaujančiam personalui nustatyti optimalius maršrutus;
 • įvertinti įvykių poveikio mastą ir pasikartojamumo (dažnio) tendencijas;
 • formuoti įvairias ataskaitas.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą bankiniame sektoriuje

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą draudiminėje veikloje

Naudojimo pavyzdžių rasite čia

Prekybos tinklams

Mažmeninei prekybai

GIS yra svarbus mažmeninės prekybos įrankis, leidžiantis pažinti savo klientus, analizuoti rinką bei plėsti verslą kombinuojant įmonės vietovės duomenis su veiklos informacija. Daugumą mažmeninio verslo aspektų lemia vieta – vartotojų gyvenamoji bei darbo vieta, kelionių atstumai, konkurentų išsidėstymas, prekių bei paslaugų maršrutai.

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • analizuoti demografinius, verslo ir geografinius duomenis tam, kad geriau pažintumėte savo klientus, rinką ir priimtumėte sprendimus;
 • analizuoti pagrindinius veiklos rodiklius, įvertinti rinkos sąlygas bei stebėti pokyčius ir tendencijas, atsižvelgiant į geografinį rinkų išsidėstymą, kuris daro įtaką finansiniams ir kt. šalių rodikliams;
 • segmentuoti klientus pagal jų pirkimo elgesį: kur ir kokius produktus jie renkasi;
 • žemėlapyje vizualiai suskirstyti klientus pagal jų išlaidas, pirkimo įpročius, disponuojamas pajamas ir kitas demografines charakteristikas, taip pat nustatyti klientų tankumą bei demografinių struktūrų pokyčius;
 • identifikuoti potencialius klientus, atsižvelgiant į esamų klientų charakteristikas, ir pritaikyti jų poreikius atitinkančius produktus bei paslaugas;
 • valdyti patalpų vidaus erdvių informaciją, analizuoti lankytojų srautus;
 • nustatyti optimalią vietą naujai parduotuvei, įvertinant net kelis Jums svarbius kriterijus;
 • optimizuoti infrastruktūros išnaudojimą: sumažinti operacines sąnaudas, efektyviai suplanuoti erdvę/ teritoriją, taupyti energiją, kartu mažinant išlaidas ir galimą riziką;
 • numatyti rizikos šaltinius, jų poveikį įmonės rezultatams bei galimus jos valdymo būdus;
 • apskaičiuoti savo užimamos rinkos dalį ir kt. rodiklius, nustatyti rinkos prisisotinimo laipsnį;
 • tiksliau, greičiau ir pigiau analizuoti, priimti sprendimus bei parengti ataskaitas;

Daugiau nformacijos anglų kalba apie GIS taikymą mažmeninės prekybos sektoriuje

Nekilnojamojo turto įmonėms

nekilnojamo-turto-imonem

Brokeriams, vertintojams, nekilnojamojo turto vystytojams ir pardavėjams reikia būti itin tiksliems atliekant tiek komercinio, tiek gyvenamojo nekilnojamojo turto analizę. Ši sritis turi gerai žinomus geografinius poreikius, kurių svarbiausias – vieta. GIS esmė yra geografija, todėl sprendimai tikslingai įgyvendinami visuose nekilnojamo turto sektoriaus segmentuose.

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • valdyti nekilnojamojo turto duomenis, informaciją geoduomenų bazėje
 • nustatyti teritorijas, kuriose investuoti rizikinga;
 • analizuoti pasirinktos vietovės ploto užimtumą;
 • iš parduodamų NT objektų išrinkti tuos, kurie labiausiai atitinka kliento keliamus reikalavimus;
 • stebėti parduodamus ir jau parduotus objektus ir juos surūšiuoti pagal kainą;
 • žemėlapyje vizualizuoti ir analizuoti turimus verslo duomenis;
 • tiksliau nustatyti nekilnojamojo turto vertę;
 • apskaičiuoti savo užimamos rinkos dalį, prisisotinimo laipsnį ir kt. rodiklius;
 • išanalizuoti teritoriją, atsižvelgiant į konkurentų geografinį išsidėstymą, ir tikslingai pasirinkti vietą savo naujai parduotuvei ar kitam verslo objektui;
 • žemėlapyje surasti reikiamus adresus bei Jus dominančius objektus;
 • rasti ir atvaizduoti svarbius objektus, esančius šalia jūsų NT objektų;
 • suskirstyti klientus pagal konkrečius kriterijus: gyvenamąją vietą, socialines-demografines charakteristikas (amžių, lytį, pajamas ir kt.) bei pirkimo įpročius;
 • vizualiai pažymėti didžiausio nusikalstamumo zonas;
 • įvertinti pasirinktos vietovės užterštumo ir triukšmo lygį;
 • įvertinti pasirinktos vietovės žemės derlingumą;
 • numatyti galimai potvynių užliejamas teritorijas;
 • nustatyti optimalius maršrutus tarp dviejų ir daugiau objektų ir atvaizduosite juos žemėlapyje;
 • valdyti patalpų vidaus erdvių informaciją, analizuoti srautus;
 • palyginti tų pačių rodiklių pokyčius ar skirtingus rodiklius laike ir erdvėje;
 • sukurti ir analizuoti trimačius vaizdus;
 • visas vizualizacijas perkelti į video formatą.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą nekilnojamo turto sektoriuje

Naudojimo pavyzdžių rasite čia

Inžinerinių tinklų, telekomunikacijų įmonėms

inzinieriniu-tinklu-imonems

Inžinerinių tinklų (elektros, vandens, nuotekų, dujų, telekomunikacijų, šildymo) įmonėms, turinčioms daugybę klientų, šimtus kilometrų besitęsiančių eksploatuojamų tinklų, yra svarbu reguliariai tikrinti visos sistemos darbą, nuolat kaupti ir atnaujinti duomenis, juos sisteminti, kad galima būtų greitai sureaguoti ir išpręsti tinklų eksploatavimo metu iškilusias problemas, vykdyti plėtrą, o esant poreikiui – pateikti reikalingą informaciją suinteresuotoms šalims (savininkams, klientams, partneriams…).

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • valdyti ir plėsti įmonės infrastruktūrą;
 • planuoti ir vykdyti įmonės eksploatuojamų tinklų priežiūrą;
 • analizuoti ir vizualizuoti tinklų duomenis žemėlapyje;
 • gauti išsamią informaciją apie įrenginius;
 • surasti užkastus objektus;
 • registruoti žemėlapyje gedimus, juos analizuoti;
 • atlikti erdvinę verslo duomenų analizę;
 • redaguoti duomenis lauke, atsijungus nuo pagrindinės duomenų bazės;
 • kurti įvairias ataskaitas ir grafikus;
 • išsaugoti keletą žemėlapių variantų pagal scenarijus „kas būtų, jeigu“;
 • kurti ir spausdinimui paruošti įvairios tematikos žemėlapius.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą inžinerinių tinklų įmonėse

Dėl didelės konkurencijos, sparčios technologijų kaitos, telekomunikacijų įmonėms vis sunkiau didinti savo pajamas ir išlaikyti pranašumą rinkoje. Todėl įmonėms reikia kompleksinio požiūrio, kuris leistų priimti geresnius sprendimus ir pasiekti išmatuojamus rezultatus, t. y. sumažinti sąnaudas, padidinti klientų pasitenkinimą ir pan.

GIS padeda telekomunikacijų įmonėms valdyti savo tinklus ir sklandžiai susieti duomenis iš skirtingų įmonės departamentų į vieną sistemą taip užtikrinant didesnį darbo efektyvumą bei galimybę matyti pilną verslo aplinkos vaizdą. Papildomai integravus demografinius, vartotojų, verslo duomenis į bendrą sistemą, GIS dėka sukuriamos naujos, naudingos įžvalgos tinklo planavimui ir marketingo sprendimams. GIS suteikia galimybę atlikti tinklo infrastruktūros, fizinio tinklo informacijos valdymą

Pajamų prognozavimas. GIS padeda nustatyti rinkos potencialą ir identifikuoti didelio pajamingumo, konkurencingumo regionus. Su GIS galima įtraukti informaciją apie vartotojų tankumą, pirkimo įpročius, o tai padeda tiksliau prognozuoti investicijų grąžą.

Marketingo kampanijų valdymas. GIS dėka galima nagrinėti atskirų regionų marketingo kampanijų efektyvumą – pasiteisinusias marketingo priemones, efektyviausius pardavimo veiksmų taškus, surasti priežastinius ryšius ir nukreipti veiksmus teisinga kryptimi. Kampanijų rezultatai gali būti peržiūrimi lengvai suprantamuose žemėlapiuose, schemose, ataskaitose.

Konkurencinis pranašumas. GIS sukuria galimybę analizuoti bei įvertinti ne tik savo, bet ir konkurentų informaciją. Naudojant GIS, galima sekti naujų klientų prisijungimų skaičių, klientų migravimą pas konkurentus bei bendras rinkos tendencijas. Ši analizė suteikia įmonei aktualios informacijos apie besikeičiančius vartotojų bei konkurentų veiksmus.

Klientų skundų valdymas. Pasinaudodami GIS, galite didinti klientų pasitenkinimo rodiklius. Bet kuriuo metu (pvz., kalbėdami su klientu telefonu) galite matyti to kliento problemų priežastis (pvz., įrangos gedimus), problemos išsprendimo laiką. GIS dėka klientų problemos išsprendžiamos laiku. Su GIS taip pat galima greitai suteikti informaciją apie papildomų paslaugų suteikimo galimybes, konkretaus objekto ryšio kokybę, įdiegimo technines galimybes ir laikus.

Techninių darbuotojų darbų valdymas. Pasitelkdama GIS, dispečerinė tarnyba gali parinkti tinkamiausius ir greičiausiai į įvykio vietą nuvykti galinčius technikus. Programinės įrangos dėka galima suplanuoti greičiausią maršrutą, jį atspausdinti arba persiųsti į techniko navigacijos sistemą kartu su GIS sukauptais duomenimis apie kliento teritorijoje esančią techninę įrangą bei galimas gedimų vietas.

Klientų migravimo skaičiaus mažinimas. Tam, kad sumažintų migruojančių klientų skaičių, įmonė privalo išlaikyti esamus bei pritraukti naujus, perspektyvius klientus. Pasitelkiant GIS, galima matyti teritorijas, kur klientų nusiskundimų, ryšio kokybės sutrikimų, atsijungimų yra daugiausiai ir laiku imtis prevencinių priemonių – kontroliuoti personalo darbo ir paslaugų teikimo kokybę, skubiai įgyvendinti klientų išlaikymo kampanijas.

Tinklo plėtros planavimas. Su GIS galite atlikti tinklo techninių galimybių plėtros studijas: identifikuoti tobulintinas tinklo dalis, rasti optimalų sprendimą, apskaičiuoti efektyviausią investicijų variantą, numatyti, į kurias teritorijas naudingiausia plėstis, kokie techniniai sprendimai reikalingi. Tai vertindami su GIS, galite atsižvelgti į tinklo aprėptį, tendencijas, plėtros kaštus, kitus įvairius veiksnius: ieškoti pajamingiausių teritorijų, parinkti silpniausias tinklo vietas (įrangos nusidėvėjimas, pajėgumai, parametrai). Pasitelkdami GIS galite sudaryti efektyviausius tinklo priežiūros ir aptarnavimo planus, parinkti teritorijas, kuriose naudingiausia vykdyti plėtrą.

 • kabelinių tinklų telekomunikacijų įmonėms, kuriose GIS gali būti naudojamas tinklo plėtros planavimui, infrastruktūros atnaujinimui, tinklo informacijos stebėjimui, klientų aptarnavimui ir kt.;
 • belaidžių tinklų telekomunikacijų įmonėms, kuriose GIS pagalba gali būti atliekamas ryšio pasiekiamumo ir kokybės stebėjimas, tinklo optimalios plėtros planavimas, klientų aptarnavimas ir kt.

Daugiau informacijos apie Cellular Expert

Media agentūroms

kitoms-sritims

GIS reklamos srityje

GIS padeda planuoti, vykdyti, tobulinti reklamos kampanijas ir matuoti jų efektyvumą

 • galite analizuoti geoinformacinėje sistemoje kaupiamą informaciją apie klientus (pvz., įpročius, savybes, kuo jie išsiskiria iš kitų vartotojų ir kt.);
 • segmentuoti juos pagal demografines, geografines, pajamų, išlaidų ir kitas charakteristikas;
 • suformuluoti reklamos žinutes, pritaikytas skirtingiems segmentams;
 • nustatyti, kurie informacijos skleidimo šaltiniai pasiekia plačiausią tikslinių vartotojų ratą;
 • integravę GIS su pardavimų/ užsakymų duomenimis, galite stebėti, kiek jie padidėja vykdant konkrečius reklamos veiksmus skirtinguose regionuose;
 • identifikuoti ir analizuoti padarytas klaidas;
 • nustatyti neišnaudotas galimybes;
 • efektyviai taikyti pasiteisinusias praktikas.

GIS žiniasklaidai

GIS padeda sumažinti žiniasklaidos leidinių distribucijos išlaidas užtikrinant efektyvų jų paskirstymą

 • geoinformacinėje sistemoje galite kaupti detalią informaciją apie skaitytojus (gyvenamąją vietą, skaitomiausius/ prenumeruojamus leidinius, pageidaujamą pristatymo būdą ir kt.);
 • sudaryti trumpiausius leidinių pristatymo maršrutus;
 • optimaliai išdėstyti prekybos taškus, kuriuose būtų galima atsiimti/ įsigyti leidinius ir šie pasiektų didžiausią skaitytojų skaičių;
 • nustatyti kitas leidinių platinimo vietas (pvz., kavinėse, stotelėse, aktyvaus eismo vietose ir kt.).

GIS padeda reklamą žiniasklaidoje nukreipti į tikslinę skaitytojų grupę segmentuojant juos pagal įvairius požymius

 • geoinformacinėje sistemoje galite kaupti demografinius skaitytojų duomenis (amžių, pajamas, išsilavinimą ir kitus Jus dominančius parametrus);
 • identifikuoti skaitytojų auditoriją ir tikslingai nukreipti savo reklamos veiksmus į dominantį segmentą (pvz., kartu su leidiniu pateikti tris skirtingas brošiūras trims skirtingiems segmentams).

Geodezijai, kartografavimui

geodezijos-imonems

Kartografija tradiciškai apibūdinama kaip mokslas, žemėlapių sudarymo technologija ir menas. Norėdami aiškiai suvokti žemėlapių sudarymui keliamus reikalavimus, kartografijos organizacijos ir jų vadovai privalo sugebėti tinkamai panaudoti kiekvieną iš trijų minėtų elementų. GIS technologija suteikia programines priemones efektyviam mokslo ir meno pritaikymui kartografiniame procese.

Sensefly eBee – tai profesionali aerofotogrametrinė sistema, skirta greitam ir tiksliam teritorijų kartografavimui; tai robotas – valdomas kompiuterio, todėl lengvai naudojamas ir neturint specialių pilotavimo įgūdžių.

Naudodami GIS Jūs galite:

 • sukurti leidybinius žemėlapių failus (LŽF) ir žemėlapių paketus ir juos peržiūrėti darbastalio aplinkoje;
 • spausdinti ir eksportuoti žemėlapius;
 • padaryti vieno rastro vaizdą (nustatytos kalbos formatu) spausdintuve ir tuo pačiu atlikti visą apdorojimą kompiuteryje;
 • publikuoti žemėlapius (su legendomis ir liniuotėmis) Internete, pasinaudojant ArcGIS kartografija;
 • naudoti autimatinę ar pusiau automatinę generalizaciją;
 • pradinę geografinę informaciją sukaupti skaitmeninėje formoje ir saugoti atviroje duomenų bazėje, kurią galima atnaujinti atsižvelgiant į vykstančius pokyčius;
 • duomenų bazės pagrindu sukurti skaitmeninius ir spausdintus produktus maksimaliai panaudojant automatinius procesus;
 • sukurtus kartografinius produktus išsaugoti duomenų bazėje;
 • palikti galimybę žmogaus įsikišimui į kartografinių procesų užbaigimą.
 • paprastai dalintis bei paskirstyti žemėlapius ir GIS duomenis;

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą kartografijoje

Strateginiam planavimui ir valdymui

ArcGIS Operations Dashboard atvaizduoja svarbiausius įmonės veiklos rodiklius (KPI) žemėlapyje, suteikdamas galimybę įvairių lygių vadovams efektyviai valdyti organizaciją. Jis surenka ir apibendrina informaciją iš daugybės šaltinių ir pateikia vadovams bendrą vaizdą pagal skirtingas teritorijas, pasirinktu masteliu.

Strateginiam-planavimui1    Strateginiam-planavimui2    Strateginiam-planavimui3

 • Svarbiausių įmonės rodiklių (KPI) stebėsena bei analizė geografiniu aspektu (investicijų grąža (ROI), pajamos, išlaidos, klientų skundai, srautai, gedimai, ir kt.)
 • Įmonės geografinės plėtros strategijos kūrimas,  tobulinimas naudojant demografinius, konkurencinės aplinkos bei verslo duomenis
 • Rinkodaros ir pardavimų geografijos strategijos kūrimas, tobulinimas
 • Padalinių veiklos stebėjimas bei geografinė analizė
 • Įmonės kaštų kontrolė, optimizuojant darbo procesus bei logistiką
 • Rodiklių stebėjimas realiu laiku
 • Informacijos pateikimas mobiliuose įrenginiuose

Daugiau informacijos

Rinkodarai ir pardavimams

ArcGIS padės rinkodaros profesionalams nuspręsti kokias reklamines žinutes taikyti skirtingose geografinėse teritorijose, kaip geografiškai paskirstyti rinkodaros biudžetą ir kuriose pardavimo taškuose sustiprinti rinkodaros veiksmus. Įtraukus demografinius rodiklius, galėsite tiksliai nutaikyti rinkodaros veiksmus atskiriems rinkos segmentams.

„Įkėlus“ klientus į žemėlapį, jūs galėsite paskaičiuoti ir išanalizuoti klientų tankį, jų pirkimo ir išlaidavimo įpročius. Naudojant GIS, finansinė informacija įgyja geografinę išraišką, tad galėsite detaliai išanalizuoti pajamas, kaštus bei kitus veiklos duomenis teritoriškai. GIS taip pat padės jums išanalizuoti konkurencinę situaciją ir atitinkamai pakoreguoti rinkodaros ir pardavimų veiksmus.

rinkodarai1   rinkodarai2   rinkodarai3

 • Verslo analitika
 • Pajamų geografinė analizė
 • Lojalumo programų duomenų analizė
 • Demografinių duomenų, konkurentinės aplinkos geografinė analizė
 • Paklausos prognozavimas pagal geografines vietoves
 • Tikslinių klientų atrinkimas
 • Rinkodaros kampanijų geografijos planavimas
 • Pardavimo apimčių prognozavimas
 • Sprendimai integruojami su verslo valdymo sistemomis (ERP, CRM)
 • Pardavimo komandų teritorinė analizė ir perskirstymas
 • Pardavėjų maršrutų ir laiko planavimas, judėjimo kontrolė

Daugiau informacijos

Klientų aptarnavimui

ArcGIS leidžia optimizuoti klientų padalinio, skambučių centro veiklą, priskirti klientus vadybininkams, paskirstyti darbus tinkamiausioms komandoms, sukuriant optimalų maršrutą iki kliento ir sekant visą procesą. Išanalizavus klientų geografinį išdėstymą, demografinius bei ekonominius duomenis, ArcGIS leis parinkti geriausią vietą naujam klientų aptarnavimo centrui įsteigti. Dėl to ženkliai trumpėja reagavimo laikas, didėja aptarnautų klientų skaičius, bei jų pasitenkinimas. Kliento skambutis, atsižvelgiant į jo geografines koordinates, gali būti nukreipiamas į artimiausią aptarnavimo centrą, skambinančiojo vieta gali būti atvaizduojama žemėlapyje, atliekama įeinančių bei išeinančių skambučių geografinė analizė.

klientu_aptarnavimui1   klientu_aptarnavimui2   klientu_aptarnavimui3

 • Klientų paskirstymas vadybininkams pagal teritorinę sklaidą;
 • Užduočių priskyrimas klientų aptarnavimo specialistams, jų maršrutų ir laiko optimizavimas;
 • Skambučių nukreipimas į artimiausią aptarnavimo centrą;
 • Skambinančiojo geografinės vietovės atvaizdavimas operatoriui;
 • Įeinančių skambučių vietovių analizė;
 • Išeinančių skambučių paskirstymas pagal geografinį kriterijų;
 • Aptarnavimo centrų vietovių parinkimas bei mobilių komandų optimizavimas.

Daugiau informacijos

Logistikai ir resursų valdymui

ArcGIS sprendimai padeda kompanijoms pagerinti automobilių parko maršrutų planavimą, krovinių paskirstymą bei logistikos kaštų kontrolę, užtikrina kokybiškesnį klientų aptarnavimą. Naudojant GIS jūs galėsite efektyviau valdyti automobilių parką bei darbuotojus, taupyti kurą bei sumažinti reikiamų automobilių skaičių ir tuo pačiu prisidėti prie aplinkos tausojimo.

logistikai1   logistikai2   logistikai3

 • Aptarnavimo teritorijų planavimas;
 • Optimalių maršrutų parinkimas automobilių parkui;
 • Užsakymų taškų paskirstymas daugeliui transporto priemonių;
 • Efektyvus transporto priemonių panaudojimas, atsižvelgiant į darbo laiką, krovinių kiekį, tonažą, atvykimo laikus;
 • Navigacija, transporto priemonių buvimo vietų sekimas realiu laiku, kelionių istorijos peržiūra;
 • Automobilių parko bei personalo kaštų kontrolė;
 • Darbuotojų laiko planavimas, analizė ir optimizavimas.

Daugiau informacijos

Turto ir infrastruktūros valdymui

sprendimai_statybai

ArcGIS platforma užtikrina efektyvų sklypų, pastatų ir kito nekilnojamojo turto planavimą, naudojimą ir valdymą. Mūsų sprendimai padeda organizacijoms GIS pasitelkti biurų patalpų naudojimo valdymui, patalpų erdvių planavimui ir optimizavimui, statybų projektų valdymui bei inžinierinių tinklų inventorizavimui. Nekilnojamojo turto valdymui pritaikytos aplikacijos lengvai integruojamos su specializuota programine įranga (IWMS, CMMS, CAFM, ir ERP).

 • Nekilnojamo turto portfelio valdymas;
 • Pastatų ir patalpų kartografavimas;
 • Plotų ir inventoriaus valdymas;
 • Statybų planavimas ir projektų valdymas;
 • Lauko inžinierinių tinklų dokumentavimas ir valdymas;
 • CAD brėžinių, BIM objektų integracija.

bim1

 

Daugiau informacijos

Programuotojams

programuotojams

Kurkite programėles patys!

Išplėskite savo sprendimus papildydami juos erdvine bei vietos informacija. Nesvarbu kokios jūsų programavimo žinios  – ArcGIS leidžia kurti web, mobilias bei darbastalio programas kurios informaciją pateikia žemėlapyje, ją analizuoja bei dar daugiau. Daugiau ieškoti: developers.arcgis.com

Reikalingas Lietuvos, ar skirtingų pasaulio organizacijų sukurtas turinys? Jį rasite čia: ww.maps.lt/rekomenduoja.

Esate startuolis –  Esri siūlo specialią programą ir resursus sėkmingam verslo išvystymui. Daugiau informacijos apie programą

Žemėlapis „Kaip mus rasti?“

Norint integruoti žemėlapį į savo svetainę, papildomo leidimo iš HNIT-BALTIC gauti nereikia – užtenka tik pasinaudoti  integruojamo (angl „embedded“) žemėlapio kodo generatoriumi: http://www.maps.lt/generatorius

maps

Dar paprastesnis būdas savo įmonę, namą, ar kitą vietą pažymėti maps.lt žemėlapyje – standartiniu maps.lt funkcionalumu  susikurti nukreipiančią nuorodą, pvz.: http://www.maps.lt/map/#q=konarskio%2028a ir patalpinti į savo web puslapį ar el. laišką kaip URL nuorodą.

GIS funkcionalumo programavimas

Mes turime ilgametę patirtį projektuojant, kuriant ir diegiant GIS sistemas. Teikiame konsultavimo, mokymų paslaugas. Bendradarbiaujame su sprendimų kūrėjų kompanijomis, padedame realizuoti su žemėlapiais susijusią funkcionalumo dalį.

Pažengę kūrėjai gali tapti Esri Inc. partneriais – prisijungti prie EPN partnerių programos, talpinti savo sukurtus produktus bei paslaugas į ArcGIS Marketplace. Per čia žinia apie jūsų kūrinius pasieks didžiausią pasaulyje profesionalių GIS vartotojų bendruomenę.