Esri paskyros sukūrimas

  • Atverkite My Esri svetainę adresu https://my.esri.com/ ir prisijunkite.
  • Skirtuko Mano organizacijos antriniame skirtuke Priežiūra pasirinkite meniu punktą Kurti paklausimą.
Priežiūros paklausimo registravimas
  • Užpildykite privalomus laukus, nurodydami produktą dėl kurio iškilo problema ir paspauskite mygtuką Kitas.
  • Pateikite išsamią problemos informaciją, ją aprašydami. Prisegite failus, kurie galėtų padėti spręsti iškilusią problemą, ir paspauskite mygtuką Kitas.
  • Jeigu paklausimą registruojate kitos organizacijos vardu ar kito asmens vardu iš jūsų organizacijos, užpildykite prašomus duomenis ir paspauskite mygtuką Kitas.
  • Paklausimo santraukoje patikrinkite įvestą informaciją ir paspauskite mygtuką Siųsti paklausimą.
Priežiūros paklausimo registravimas
  • El. paštu gausite sėkmingą paklausimo registraciją patvirtinantį laišką.
  • Su jumis susisieks techninės priežiūros specialistas. Atsakymus prašome pateikti atsakant į specialisto atsiųstus laiškus.

Pastaba: jei atliekant aukščiau aprašytus veiksmus nepavyksta užregistruoti paklausimo, įsitikinkite, kad nėra pasibaigęs jūsų organizacijos techninės priežiūros laikotarpis ir kreipkitės į klientų aptarnavimo departamentą darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 5 2150575.