UAB „Hnit-Baltic“ – pirmasis autorizuotas Esri, Inc. mokymo centras Baltijos šalyse, organizuojantis ArcGIS platformos mokymus, kuriuos veda Esri sertifikuoti instruktoriai. Šie mokymai registruoti Valstybės tarnautojų mokymų registre („ArcGIS mokymai“).

 

Mokymų metu teorinės paskaitos (lietuvių kalba) derinamos su praktinėmis užduotimis. Mokymai skirti tiek pradedantiems darbą su GIS programine įranga, tiek turintiems praktinių įgūdžių. Besimokantieji gauna visą reikalingą mokymosi medžiagą (anglų kalba), yra supažindinami su geoinformacinėmis sistemomis, ArcGIS platformos funkcionalumu bei mokomi įgytas žinias taikyti praktikoje. Sėkmingai baigusiems kursus, įteikiami sertifikatai.

 

Kviečiame tobulėti kartu ir rinktis Esri autorizuoto mokymo centro mokymus!

Į Hnit-Baltic mokymus registruokitės el. paštu – mokymai@hnit-baltic.lt.

 

Mokymams PVM netaikomas

 

Mokymai vyksta  „Hnit-Baltic“ biure, S. Konarskio 28 A, Vilniuje. Jei atvyksite automobiliu, parkavimas aplink visą namą – nemokamas.

Mokymų dienotvarkė:

  • Pradžia – 9:00
  • Pietūs – nuo 12:30 iki 13:30
  • Mokymų pabaiga – 17:00 

Kavos pertraukėlės atskirai neišskirtos, bet dėl jų laiko susitarsite su lektoriumi.

Laukiame atvykstant!

Mokymų katalogas ir tvarkaraštis

 
Mokymų pavadinimas Dienos Min. dalyvių sk. Max. dalyvių sk. Kaina, EUR Pakeičia kursą Aprašymas Program. įranga Data
11 12 01 02
Įvadas į ArcGIS Pro pradedantiesiems 3 5 8 594 ArcGIS 2: darbo pagrindai Mokymai detaliai supažindina su pagrindiniu ArcGIS Pro funkcionalumu: geoduomenų bazių kūrimu, 2D ir 3D duomenų vizualizacija, lentelių sąryšiais, elementų kūrimu ir redagavimu, analizės vykdymu su ModelBuilder, turinio bendrinimu į ArcGIS Online. Mokymai skirti pradedantiesiems ArcGIS vartotojams. ArcGIS Pro
ArcGIS Online
20-22
ArcGIS Pro ArcMap vartotojams 2 3 8 660
Mokymai supažindina su ArcGIS Pro aplikacija: žemėlapių kūrimu, duomenų redagavimu ir vizualizacija, žemėlapio maketo parengimu, rezultatų bendrinimu. Mokymai skirti ArcGIS vartotojams, turintiems darbo su ArcMap patirties.
ArcGIS Pro 4-5
Editing Data with ArcGIS for Desktop
2 3 8 660   Šiame kurse dalyviai tobulina darbo su programine įranga įgūdžius ir susipažįsta su koncepcijomis, reikalingomis efektyviam erdvinių duomenų kaupimui ir jų priežiūrai ArcGIS geoduomenų bazėse.  ArcMap 6-7
Duomenų redagavimas naudojant ArcGIS Pro Nauja! 2 3 8 660 Duomenų redagavimas naudojant ArcGIS for Desktop Mokymai supažindina su ArcGIS Pro aplikacijos redagavimo aplinkos parametrais ir pagrindinėmis funkcijomis: 2D ir 3D objektų kūrimu, žemėlapio ir geoduomenų bazės topologija, anotacijų kūrimu, redagavimo šablonų naudojimu ir kt. Mokymai skirti ArcGIS vartotojams, turintiems darbo su ArcGIS Pro patirties bei kuriantiems ir atnaujinantiems duomenis. ArcGIS Pro 11-12
ArcGIS Online pradedantiesiems 1 5 8 198 Mokymai supažindina su ArcGIS Online palaikomais turinio elementais bei funkcionalumu, skirtu internetinių žemėlapių kūrimui, aplikacijų konfigūravimui ir sukurtų rezultatų bendrinimui. Mokymai skirti pradedantiesiems ArcGIS vartotojams, norintiems susipažinti su WEB GIS teikiamu funkcionalumu. ArcGIS Online 20 8
ArcGIS naudojimas organizacijoje Nauja! 3 3 8 660 Mokymai plačiai apžvelgia ArcGIS platformą ir jos komponentus: paslaugų publikavimą iš ArcGIS Pro, internetinių žemėlapių kūrimą, aplikacijų ir informacijos suvestinių konfigūravimą, rezultatų bendrinimą skirtingais lygiais, duomenų rinkimą lauko sąlygomis. Mokymai skirti payrusiems bei naujiems ArcGIS vartotojams, norintiems susipažinti su skirtingais ArcGIS platformos komponentais. ArcGIS Pro
ArcGIS Online
ArcGIS Maps for Office
Collector for ArcGIS
Operations Dashboard for ArcGIS
15-17
ArcGIS Enterprise konfigūravimas ir administravimas 3 2 4 1485 Mokymai supažindina su ArcGIS Enterprise komponentais ir jų tarpusavio sąveika, sistemos diegimu. Mokymai skirti ArcGIS administratoriams. ArcGIS API JavaScript
ArcGIS Online
22-24
Web aplikacijų kūrimas naudojant ArcGIS API JavaScript 3 2 4 1485 Mokymai supažindina su ArcGIS API for JavaScript. Mokymai skirti GIS programuotjams, norintiems kurti patrauklias, greitas GIS duomenų dalinimosi internetinių žemėlapių taikomąsias aplikacijas. ArcGIS Enterprise 29-31
Duomenų surinkimas ir valdymas naudojant ArcGIS Nauja! 2 3 8 660 Mokymai supažindina su aplikacijomis, kurios skirtos darbui lauke ir atliktų užduočių stebėsenai biure. Išmokstama parengti žemėlapius, kurie vėliau bus naudojami duomenų surinkimui lauko sąlygomis, paskirstyti užduotis mobiliems darbuotojams, ieškoti optimaliausių maršrutų ir kurti informacijos suvestines. Mokymai skirti visiems ArcGIS vartotojams, norintiems susipažinti su duomenų rinkimo lauko sąlygomis funkcionalumu ir šių duomenų valdymu. ArcGIS Pro
ArcGIS Online
Collector for ArcGIS
Navigator for ArcGIS
Operations Dashboard for ArcGIS
Workforce for ArcGIS
Survey123 for ArcGIS
5-6
Įvadas į geoapdorojimo scenarijus naudojant Python 3 2 4 1485 Mokymai supažindina su Python programavimo kalba ir parodo, kaip jos pagalba galima automatizuoti įvairius geoduomenų apdorojimo uždavinius. Mokymai skirti patyrusiems ArcGIS naudotojams. ArcGIS Pro
ArcPy
12-14
Versijuotos darbo eigos įgyvendinimas daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje 3 2 4 1485 Mokymai supažindina su duomenų redagavimo daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje procesu. Mokymai skirti patyrusiems ArcGIS naudotojams dirbantiems su organizacijos daugiavartotojiška geoduomenų baze. ArcMap
ArcSDE
19-21
Erdvinė analizė su ArcGIS Pro Nauja! 3 3 8 990 ArcGIS 3: analizės uždaviniai Mokymai supažindina su procesais ir įrankiais, kurie gali būti naudojami GIS analizės uždaviniams spręsti, GIS analizės rūšimis naudojant ArcGIS Pro. Mokymai skirti visiems ArcGIS vartotojams, norintiems ArcGIS Pro naudoti analitiniuose uždaviniuose. ArcGIS Pro Renkama grupė
GIS turinio bendrinimas naudojant ArcGIS Nauja! 2 2 4 990 ArcGIS 4: GIS turinio publikavimas internete Mokymai supažindina su įvairiausiomis GIS turinio paslaugomis, jų publikavimu bei panaudojimu organizacijos ArcGIS Enterprise sistemoje. Mokymai skirti organizacijų, naudojančių ArcGIS Enterprise, vartotojams. ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise
Renkama grupė
ArcGIS 2: darbo pagrindai (ArcMap)
3 3 8 990     ArcMap Pagal poreikį
ArcGIS 3: analizės uždaviniai 2 3 8 660     ArcMap Pagal poreikį