UAB „Hnit-Baltic“ – pirmasis autorizuotas Esri, Inc. mokymo centras Baltijos šalyse, organizuojantis ArcGIS platformos mokymus, kuriuos veda Esri sertifikuoti instruktoriai. Šie mokymai registruoti Valstybės tarnautojų mokymų registre („ArcGIS mokymai“).

 

Mokymų metu teorinės paskaitos (lietuvių kalba) derinamos su praktinėmis užduotimis. Mokymai skirti tiek pradedantiems darbą su GIS programine įranga, tiek turintiems praktinių įgūdžių. Besimokantieji gauna visą reikalingą mokymosi medžiagą (anglų kalba), yra supažindinami su geoinformacinėmis sistemomis, ArcGIS platformos funkcionalumu bei mokomi įgytas žinias taikyti praktikoje. Sėkmingai baigusiems kursus, įteikiami sertifikatai.

 

Kviečiame tobulėti kartu ir rinktis Esri autorizuoto mokymo centro mokymus!

Į Hnit-Baltic mokymus registruokitės el. paštu – mokymai@hnit-baltic.lt.

 

Mokymams PVM netaikomas

 

Mokymai COVID-19 karantino metu vyksta tik nuotoliniu būdu.

Kadangi šiuo metu nėra galimybės naudotis mūsų mokymo klase, esame pasirengę vykdyti mokymus nuotolinėmis priemonėmis. Video konferencinės įrangos pagalba užtikriname interaktyvų bendravimą tarp dėstytojo ir kursų dalyvių. Registracija į mokymus vykdoma el. paštu  mokymai@hnit-baltic.lt.

Mokymų katalogas

 
Mokymų pavadinimas Dienos Min. dalyvių sk. Kaina, EUR Aprašymas Program. įranga Data
Įvadas į ArcGIS Pro pradedantiesiems 3 3 594 Mokymai detaliai supažindina su pagrindiniu ArcGIS Pro funkcionalumu: geoduomenų bazių kūrimu, 2D ir 3D duomenų vizualizacija, lentelių sąryšiais, elementų kūrimu ir redagavimu, analizės vykdymu su ModelBuilder, turinio bendrinimu į ArcGIS Online. Mokymai skirti pradedantiesiems ArcGIS vartotojams. ArcGIS Pro
ArcGIS Online
Duomenų redagavimas naudojant ArcGIS Pro  2 3 660 Mokymai supažindina su ArcGIS Pro aplikacijos redagavimo aplinkos parametrais ir pagrindinėmis funkcijomis: 2D ir 3D objektų kūrimu, žemėlapio ir geoduomenų bazės topologija, anotacijų kūrimu, redagavimo šablonų naudojimu ir kt. Mokymai skirti ArcGIS vartotojams, turintiems darbo su ArcGIS Pro patirties bei kuriantiems ir atnaujinantiems duomenis. ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise konfigūravimas ir administravimas 3 3 1485 Mokymai supažindina su ArcGIS Enterprise komponentais ir jų tarpusavio sąveika, sistemos diegimu. Mokymai skirti ArcGIS administratoriams. ArcGIS API JavaScript
ArcGIS Online
ArcGIS naudojimas organizacijoje  3 3 990 Mokymai plačiai apžvelgia ArcGIS platformą ir jos komponentus: paslaugų publikavimą iš ArcGIS Pro, internetinių žemėlapių kūrimą, aplikacijų ir informacijos suvestinių konfigūravimą, rezultatų bendrinimą skirtingais lygiais, duomenų rinkimą lauko sąlygomis. Mokymai skirti payrusiems bei naujiems ArcGIS vartotojams, norintiems susipažinti su skirtingais ArcGIS platformos komponentais. ArcGIS Pro
ArcGIS Online
ArcGIS Maps for Office
Collector for ArcGIS
Operations Dashboard for ArcGIS
Erdvinė analizė su ArcGIS Pro  3 3 990 Mokymai supažindina su procesais ir įrankiais, kurie gali būti naudojami GIS analizės uždaviniams spręsti, GIS analizės rūšimis naudojant ArcGIS Pro. Mokymai skirti visiems ArcGIS vartotojams, norintiems ArcGIS Pro naudoti analitiniuose uždaviniuose. ArcGIS Pro
Erdvinių duomenų valdymas naudojant ArcGIS
2 3 660
Šis kursas skirtas patyrusiems ArcGIS naudotojams, kurie nori saugoti duomenis geoduomenų bazėse ir taip naudotis visais geoduomenų bazių funkcionalumo pranašumais. Taip pat kursas gali būti naudingas visiems naudotojams, kurie užsiima duomenų valdymu ir tvarkymu. Rekomenduojama būti išklausius šiuos kursus: Įvadas į ArcGIS Pro pradedantiesiems arba ArcGIS Pro ArcMap vartotojams

ArcGIS Pro

ArcMap

ArcGIS Insights pradedantiesiems Nauja! 1   330    
ArcGIS Online pradedantiesiems 1 5 198 Mokymai supažindina su ArcGIS Online palaikomais turinio elementais bei funkcionalumu, skirtu internetinių žemėlapių kūrimui, aplikacijų konfigūravimui ir sukurtų rezultatų bendrinimui. Mokymai skirti pradedantiesiems ArcGIS vartotojams, norintiems susipažinti su WEB GIS teikiamu funkcionalumu. ArcGIS Online
Scenarijų kūrimas naudojant Python 3 3 1485 Šis kursas skirtas patyrusiems ArcGIS naudotojams, kurie nori išmokti automatizuoti įvairius procesus arba kurti įvairius analitinius scenarijus.  
Web aplikacijų kūrimas naudojant ArcGIS API JavaScript 3 3 1485 Mokymai supažindina su ArcGIS API for JavaScript. Mokymai skirti GIS programuotojams, norintiems kurti patrauklias, greitas GIS duomenų dalinimosi internetinių žemėlapių taikomąsias aplikacijas. ArcGIS Enterprise
Versijuotos darbo eigos įgyvendinimas daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje 3 2 1485 Mokymai supažindina su duomenų redagavimo daugiavartotojiškoje geoduomenų bazėje procesu. Mokymai skirti patyrusiems ArcGIS naudotojams dirbantiems su organizacijos daugiavartotojiška geoduomenų baze. ArcMap
ArcSDE
Inžinerinių tinklų valdymas naudojant ArcGIS Nauja! 2 2 660 Šis kursas apžvelgia bazinius darbo su inžinerinių tinklų duomenimis principus ir yra skirtas vartotojams, kurie turi darbo su ArcGIS Pro pagrindus. 
 
Lidar duomenų naudojimas  Nauja!
1 2 330 Šis kursas apžvelgia bazinius darbo su Lidar duomenimis principus ir yra skirtas vartotojams, kurie turi darbo su ArcGIS Pro pagrindus. ArcGIS Pro
Žemėlapių pasakojimų kūrimas naudojant ArcGIS  Nauja!
1   330 Šis kursas yra skirtas visiems ArcGIS vartotojams, norintiems išmokti kurti besitęsiančius žemėlapių pasakojimus.  
Žemėlapių kūrimas ir duomenų vaizdavimas naudojant ArcGIS Nauja!
3 3 990
Šis kursas yra skirtas pažengusiems ArcGIS naudotojams, kurie kuria žemėlapius. Rekomenduojama turėti pagrindines darbo su ArcGIS Pro žinias.
 
Duomenų surinkimas ir valdymas naudojant ArcGIS
Nauja!
2 3 660 Šis kursas yra skirtas visiems ArcGIS vartotojams skirstyti darbus ir rinkti lauko duomenis.

Collector for ArcGIS

Survey123 for ArcGIS

Workforce for ArcGIS

Navigator for ArcGIS

Dashboard for ArcGIS

Aplikacijų kūrimas naudojant Web AppBuilder for ArcGIS Nauja! 1   330    
GIS turinio bendrinimas naudojant ArcGIS  2 3 990 Mokymai supažindina su įvairiausiomis GIS turinio paslaugomis, jų publikavimu bei panaudojimu organizacijos ArcGIS Enterprise sistemoje. Mokymai skirti organizacijų, naudojančių ArcGIS Enterprise, vartotojams. ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise
ArcGIS 2: darbo pagrindai (ArcMap)
3 3 990   ArcMap