Media agentūroms

kitoms-sritims

GIS reklamos srityje

GIS padeda planuoti, vykdyti, tobulinti reklamos kampanijas ir matuoti jų efektyvumą

 • galite analizuoti geoinformacinėje sistemoje kaupiamą informaciją apie klientus (pvz., įpročius, savybes, kuo jie išsiskiria iš kitų vartotojų ir kt.);
 • segmentuoti juos pagal demografines, geografines, pajamų, išlaidų ir kitas charakteristikas;
 • suformuluoti reklamos žinutes, pritaikytas skirtingiems segmentams;
 • nustatyti, kurie informacijos skleidimo šaltiniai pasiekia plačiausią tikslinių vartotojų ratą;
 • integravę GIS su pardavimų/ užsakymų duomenimis, galite stebėti, kiek jie padidėja vykdant konkrečius reklamos veiksmus skirtinguose regionuose;
 • identifikuoti ir analizuoti padarytas klaidas;
 • nustatyti neišnaudotas galimybes;
 • efektyviai taikyti pasiteisinusias praktikas.

GIS žiniasklaidai

GIS padeda sumažinti žiniasklaidos leidinių distribucijos išlaidas užtikrinant efektyvų jų paskirstymą

 • geoinformacinėje sistemoje galite kaupti detalią informaciją apie skaitytojus (gyvenamąją vietą, skaitomiausius/ prenumeruojamus leidinius, pageidaujamą pristatymo būdą ir kt.);
 • sudaryti trumpiausius leidinių pristatymo maršrutus;
 • optimaliai išdėstyti prekybos taškus, kuriuose būtų galima atsiimti/ įsigyti leidinius ir šie pasiektų didžiausią skaitytojų skaičių;
 • nustatyti kitas leidinių platinimo vietas (pvz., kavinėse, stotelėse, aktyvaus eismo vietose ir kt.).

GIS padeda reklamą žiniasklaidoje nukreipti į tikslinę skaitytojų grupę segmentuojant juos pagal įvairius požymius

 • geoinformacinėje sistemoje galite kaupti demografinius skaitytojų duomenis (amžių, pajamas, išsilavinimą ir kitus Jus dominančius parametrus);
 • identifikuoti skaitytojų auditoriją ir tikslingai nukreipti savo reklamos veiksmus į dominantį segmentą (pvz., kartu su leidiniu pateikti tris skirtingas brošiūras trims skirtingiems segmentams).