ArcGIS yra visapusiška platforma, leidžianti rinkti, valdyti, apdoroti, analizuoti ir dalintis įvairių tipų nuotoliniu būdu surinktais duomenimis ir vaizdais. Ji suteikia galimybes įdarbinti turimus LiDAR duomenis, aerofotografijas, bepiločių orlaivių, palydovinius ir stereo vaizdus, mokslinius multidimensinius duomenis (NetCDF, GRIB, HDF) ir daug kitų tipų duomenų. Naudojant nuotolinių tyrimų duomenis, su ArcGIS galima kurti fotogrametrinius taškų debesis, ortofotografines mozaikas, skaitmeninius paviršiaus modelius, atlikti įvairias erdvines analizes.

Naudokite

ArcGIS platformoje lengvai pasiekiamos iš anksto paruoštos ir viso pasaulio geografiją apimčios geovaizdų paslaugos (services). Jas galite naudoti kaip foninius žemėlapius (basemap) ir papildyti savo duomenimis.

Apdorokite

Pasitelkdami modernius ir vartotojui draugiškus įrankius, nesunkiai atlikite sudėtingas užduotis pvz.: nuotolinio vaizdo klasifikavimą, ortofotografinių mozaikų generavimą iš pavienių aerofotografinių vaizdų ir kitų įvairių tipų nuotoliniu būdu surinktų duomenų ir vaizdų apdorojimą.

Analizuokite

Atlikite kokybinę ir kiekybinę duomenų analizę, raskite dėsningumus, apjunkite įvairių tipų nuotolinių tyrimų duomenis ir kurkite naujas įžvalgas.

Klasifikuokite

Atpažinkite ir klasifikuokite objektus, gautus iš aerofotografijos, Lidar ar kitų sensorių.  

Valdykite

Lengvai valdykite geografiškai persidengiančius, skirtingais jutikliais, skirtingu laiku ir skirtinga raiška užfiksuotus vaizdus.

Dalinkitės

Nuspręskite patys – surinktais duomenimis ir išvestiniais sprendimais, produktais ar analizės rezultatais dalinsitės uždaroje bendruomenėje, su tikslinėmis auditorijomis ar viešai.