Finansinių paslaugų įmonėms

Finansių paslaugų įmonėms

Optimalus filialų ir klientų aptarnavimo centrų geografinis išdėstymas, paslaugų ir produktų pritaikymas, potencialių klientų ir konkurentų identifikavimas, draudiminių įvykių pasikartojamumo ir dažnio nustatymas, informacijos geografinė analizė – visi šie ir daugybė kitų veiksnių yra itin svarbūs bankams, kredito kompanijoms, draudimo ir kitoms finansinių paslaugų įmonėms. Filialai, aptarnavimo centrai, klientai, konkurentai, draudiminiai įvykiai – visi šie komponentai turi svarbiausią geografinį aspektą – vietą, kuris leidžia naudojant geoinformacines sistemas atlikti daugiafunkcinę verslo rodiklių analizę. Jos rezultatais grįsti sprendimai padeda optimizuoti veiklą ir turimų resursų naudojimą.

Naudodami GIS, Jūs galite:

 • turimus verslo duomenis vizualizuoti ir analizuoti žemėlapyje;
 • geografiškai analizuoti pagrindinius veiklos rodiklius, įvertinti rinkos sąlygas bei stebėti pokyčius ir tendencijas laike ir erdvėje;
 • numatyti rizikos šaltinius, identifikuoti konkurentus, jų poveikį įmonės rezultatams bei galimus jos valdymo būdus;
 • identifikuoti potencialius klientus ir pritaikyti finansinius produktus bei paslaugas;
 • segmentuoti klientus pagal jų pirkimo elgesį: kur ir kokius produktus jie renkasi;
 • žemėlapyje vizualiai zonuoti teritorijas pagal klientų tankumą, pajamas, pirkimo įpročius, kitas charakteristikas;
 • nustatyti optimalią vietą naujam aptarnavimo, prekybos centrui ar bankomatui, įvertinant net kelis svarbius kriterijus;
 • apskaičiuoti užimamos rinkos dalį ir kt. rodiklius, nustatyti rinkos prisisotinimo laipsnį;
 • apskaityti nelaimingų atsitikimų ir gamtos katastrofų sukeltus nuostolius;
 • vadybininkams, žalų vertintojams ar kitam aptarnaujančiam personalui nustatyti optimalius maršrutus;
 • įvertinti įvykių poveikio mastą ir pasikartojamumo (dažnio) tendencijas;
 • formuoti įvairias ataskaitas.

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą bankiniame sektoriuje

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą draudiminėje veikloje

Naudojimo pavyzdžių rasite čia