Civilinei inžinerijai

civiline_inzinerija_s

Teritorijų planavimas, susisiekimo sistemų,  inžinerinių tinklų projektavimas reikalauja įvairių sričių specialistų bendradarbiavimo apdorojant kompleksinę informaciją. Visuotinis tikslas – darni teritorijų plėtra, apimanti socialinę, ekonominę, aplinkosauginę ir kitas svarbias visuomenės gyvavimo sferas. Čia į pagalbą pasitelkiamos ir šiuolaikinės GIS technologijos.

 Planavimo procesas nesivaizduojamas be aktualių erdvinių geografinių (GIS) duomenų panaudojimo, todėl planavimo procese yra naudojami duomenys iš valstybinių registrų ir kadastrų, demografiniai duomenys, įvairi statistinė informacija, duomenys gauti atliekant tikslius geodezinius matavimus, o taip pat aerokartografavimo duomenys iš nepilotuojamų lėktuvų (eBee). Jie reikalingi visuose planavimo-projektavimo etapuose – nuo teritorijos parinkimo, objekto ar teritorijos trimatės vizijos sukūrimo iki rekonstrukcijos ar nugriovimo. Su ArcGIS programine įranga projektavimo metu naudodami aktualius duomenis jūs atliksite ne tik išsamią erdvinę analizę, žemės darbų (tūrių) skaičiavimą, sukursite triukšmo žemėlapį, 3D vizualizaciją, bet ir sukursite savo sprendimus, kurie leis įvertinti parengtus žemėlapius ir pagrįsti priimtus sprendimus.

 ArcGIS Online platforma leidžia organizuoti efektyvų projektuotojų komandinį darbą „debesyje“. Tai reiškia, kad kiekvienam komandos nariui nebereikia turėti asmeninės programinės įrangos ir „asmeninių“ duomenų, viskas vyksta vienoje bendroje aplinkoje: teikiami projektiniai siūlymai, greitai  daromi projektiniai pakeitimai pagal užsakovo ar derinančių institucijų pasiūlymus, sprendimai teikiami visuomenės vertinimui ir, pagaliau, perduodami projektą įgyvendinantiems rangovams.

Video iš Geodizaino konferencijos, vykusios 2015 m. JAV:

Daugiau informacijos anglų kalba apie GIS taikymą civilinėje inžinerijoje