Netekome kolegos ir draugo Vaidoto Sankalo

In Memoriam

Vaidotas Sankalas

1964 08 06 – 2018 10 03

 

2018 m. spalio mėn. 3 d. netekome Vaidoto Sankalo – vieno iš geoinformatikos pradininkų Lietuvoje, visuomenininko, Islandijos garbės konsulo.

 

Vaidotas Sankalas buvo nepaprastai darbštus, pozityvus, tolerantiškas, plačios erudicijos žmogus. Jis išliks visų mūsų atmintyje kaip nuoširdus ir bendraujantis žmogus, kolega, bendradarbis, įkvepiantis naujoms idėjoms ir meilei Lietuvai.

 

Savo profesinę veiklą V. Sankalas pradėjo baigęs Maskvos žemėtvarkos institutą. 1992 m. jis paskiriamas pirmuoju VĮ Valstybinio distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras” direktoriumi. Čia jis savo idėjas nukreipia į naujų Lietuvai geografinių informacinių sistemų ir technologijų populiarinimą bei praktinį taikymą kartografijoje, žemėtvarkoje ir kitose srityse. 1995 metais V. Sankalas pakviečiamas dirbti Valstybinio žemėtvarkos instituto direktoriumi, kur toliau įgyvendina savo novatoriškas idėjas. 1997 metais Vaidotas Sankalas pradeda darbą geoinformacinių sistemų (GIS) kompanijoje „Hnit-Baltic“. Jis buvo vienas iš šios ir dukterinių įmonių Latvijoje bei Estijoje steigėjų ir jų valdybų narys. Dirbdamas projektų vadovu ir tarptautinės veiklos koordinatoriumi, įgyvendino ne vieną reikšmingą geoinformacinių sistemų diegimo projektą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

 

Vaidotas Sankalas pasižymėjo savo plačia visuomenine veikla.  Jis buvo labai gerbiamas savo profesinėje bendruomenėje ir daug kartų buvo renkamas Lietuvos matininkų asociacijos prezidentu. Jis buvo Tarptautinės matininkų asociacijos FIG, Europos matininkų tarybos narys. Buvo žinomas pasaulio profesinėje bendruomenėje.

Savo visuomeninę veiklą įprasmino 2010 metais LMA išleistoje knygoje „Profesijos istorija. 1910-2010“, buvo jos sudarytojas ir vienas iš autorių.

 

2006 metais Vaidotas Sankalas Islandijos vyriausybės buvo paskirtas Islandijos garbės konsulu Lietuvoje ir daug nuveikė dėl glaudžių ryšių tarp abiejų draugiškų šalių, aktyviai dalyvavo Garbės konsulų asociacijos Lietuvoje veikloje, buvo renkamas jos prezidentu.

 

Kartu su žmona Virginija Vaidotas Sankalas įsteigė privačią labdaros organizaciją „EuroHope4UA“, kurios tikslas – tiesioginė finansinė parama šeimoms, nukentėjusioms nuo karo veiksmų Rytų Ukrainoje po 2013 metų Maidano sukilimo. Šia savo veikla šeima užsitarnavo didžiulę pagarbą Ukrainoje, ne kartą pažymėta Ukrainos vyriausybės padėkomis.

 

Šeimos sprendimu atsisveikinimo ceremonija privati.

 

 

Related Posts