GIS ir BIM sinergija. Arba kaip sutaupyti laiko projektuojant?

Ar esate skaičiavę, kiek užtrunka parengti ir tarp suinteresuotų šalių suderinti projektinius pasiūlymus? UAB „Hnit-Baltic“ atlikta statybos ir projektavimo srities specialistų apklausa atskleidė, kad net 40 proc. viso laiko sugaištama analizuojant esamą situaciją ir modeliuojant aplinkinius statinius. Dėl šios priežasties ne tik užsitęsia naujų nekilno­jamojo turto projektų įgyvendinimas, bet ir ap­kraunami aukštos specializacijos darbuotojai, kurie tuo metu galėtų užsiimti įvairia didesnę pridėtinę vertę kuriančia veikla.

Daugiau nei 80 proc. privačių architektų Lietuvoje labai reikia savivaldybių ir kitų viešųjų institucijų val­domų duomenų (reljefo, aplinkinių statinių, aero­fotografinių nuotraukų, požeminių komunikacijų). Jei keistis šiais duomenimis būtų patogiau, projek­tinių pasiūlymų rengimo laikas sutrumpėtų bent 20 proc. Apsikeitimo duomenimis klausimas aktualus ir savivaldybių architektams – daugiau nei 40 proc. jų teigia, kad iš privačių architektų norėtų gauti pro­jektuojamų objektų skaitmeninius 3D modelius ir at­naujintą reljefą.

CIM

GIS ir BIM partnerystė: patogesnis miesto plėtros scenarijų kūrimas

2017 m. pabaigoje, paskelbus apie didžiausios GIS technologijų kompanijos „Esri“ ir vienos didžiausių architektams bei inžinieriams skirtos BIM progra-minės įrangos kompanijos „Autodesk“ partnerystę, suteiktas impulsas gilesnei šių technologijų inte­gracijai miesto informacinio modeliavimo (angl. City Information Modelling, CIM) kontekste. Šios part­nerystės pagrindu numatoma plėsti jau egzistuo­jantį palaikomų bendrų duomenų formatų ir anali­tinių įrankių sąrašą. CIM padeda ne tik lengvai gauti reikiamus duomenis, bet ir integruoti visus projek­tinius pasiūlymus į bendrą ir visiems internetu prieinamą sistemą, užtikrinančią greitesnį derinimo procesą, visuomenės infor­mavimą bei mažesnį klaidų skaičių planuojant teritorijas.

GIS ir BIM integracija leidžia sukurti supaprastintas realaus pasaulio skaitmenines kopijas, kuriose galima modeliuoti sprendimų pasekmes nebijant fizinėje erdvėje sukelti negrįžtamų pokyčių.
  • Planuojamų statinių modeliai erdvinėje aplinkoje leidžia greitai ir tiksliai įvertinti, kaip ateityje keisis urbanistinis kraštovaizdis, apšviestumas, matomumas, triukšmas, oro tarša.
  • Trimačiais tūriais pateikti miesto teritorijų planavimo dokumentai padeda lengviau suprasti miesto plėtros scenarijus ir leidžia greitai patikrinti, ar nauji objektai atitiks keliamus reikalavimus.
  • Geoanalitiniai įrankiai leidžia parinkti geriausią vietą naujam nekilnojamojo turto objektui atsižvelgiant į tos vietos pasiekiamumą, demografinę situaciją, gyventojų pajamas ir išlaidas bei kitus rodiklius.
  • Sukūrus virtualų miestą, ateityje lengviau išvengti klaidų, o sukurtų modelių publikavimas internete užtikrina skaidrią komunikaciją su visuomene.

Sėkmingi Lietuvoje vystomi projektai

Lietuvoje miesto informacinį modeliavimą (CIM) panaudojant ArcGIS programinę įrangą sėkmin­gai taiko Palangos ir Vilniaus miestų savivaldybės. 2017 m. buvo sukurtas internetu pasiekiamas Palangos miesto informacinis modelis, kuriame integruoti investiciniai sklypai su juos apibūdi­nančiais infografikais, statybos reglamentų tūriai, projektiniai pasiūlymai, turistiniai objektai ir kiti investicijoms pritraukti naudingi duomenys. Vilniaus miesto savivaldybė vysto savo miesto informacinį modelį integruodama į jį ne tik esa­mų ir projektuojamų statinių 3D modelius, bet ir visų savivaldybės teritorijoje galiojančių detaliųjų ir bendrųjų planų bei techninių projektų tūrius. Greitai šis modelis bus pristatytas visuomenei.

Žemėlapio duomenys

Palangoje projektuojamo daugiabučių kvartalo 3D modelis, integruotas į miesto informacinį modelį, padeda greičiau suderinti projekto pasiūlymą ir informuoti visuomenę apie pokyčius aplinkoje.

3D Palanga: https://bit.ly/2ygZx5o

Žemėlapio duomenys

Vilniuje galiojančių detaliųjų ir bendrųjų planų bei techninių projektų tūriai, integruoti į miesto informacinį modelį, padeda geriau suprasti, kaip keisis urbanistinis kraštovaizdis.

3D Vilnius: https://bit.ly/2HNJX7f

Statistika

Kokių erdvinių duomenų privatiems architektams labai reikia arba dažnai reikia (remiantis UAB „Hnit-Baltic“ atliktos statybos ir projektavimo srities specialistų apklausos (2018 m. kovo mėn.) rezultatais). Plačiau apie apklausą http://arcg.is/5i4ny

„ArcGIS technologijos ir jų taikymas padeda ne tik greitai gauti norimą rezultatą, bet ir perkelti miesto planavimą į kitą lygį, suteikia galimybę daug greičiau priimti sprendimus, įvertinti specifinius kriterijus bei atlikti vizualias analizes, įvertinti vizualinę taršą. Gyventojai turi galimybę matyti miesto ateities viziją, vykdomus projektus
ir plėtros kryptis, lengviau suprasti siūlomų sprendimų įtaką gyvenimo gerovei.“

Vilniaus plano” GIS skyriaus vadovas Aurelijus Deksnys apie 3D technologijų taikymą Vilniaus miesto savivaldybėje.

„Prie 3D modelio dirbome dvi savaites, nors, jei būtume dirbę tradiciniu būdu, būtume užtrukę mėnesius. Visą projektą nuo pirminių idėjos brėžinių-eskizų suprojektavome 3D modelyje, iš karto galėjome įvertinti pasirinktus projektuojamų objektų dydžius, proporcijas ir landšafte susikuriančias perspektyvas, derindamiesi prie turimo tikslaus reljefo. Po šios patirties sunku bus grįžti prie tradicinio „plokščio“ projektavimo.“

Architektė Viktorija Sideraitė Alon apie Užupio žydų kapinių sutvarkymo projektinių pasiūlymų rengimą.

Related Posts