Atnaujintos ArcGIS licencijos VSAT

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, bendradarbiaudama su UAB „Hnit-Baltic“ atnaujino ESRI licencijas.

Hnit-Baltic, sudariusi sutartį su VSAT, sėkmingai įgyvendino projektą nr. LT/2016/VSF/4.3.2.1 „Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas“ ir įsipareigojo teikti ESRI programinės įrangos licencijų naujumo garantiją 2 metus bei specialistams teikti konsultacijas ir programinės įrangos techninę priežiūrą. Hnit-Baltic taip pat įvykdė trijų dienų trukmės ESRI mokymo kursus dviem VSAT specialistams.

Bendra sutarties kaina su PVM – 99.026,40 Eur. Projektas finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis. 

Vidaus saugumo fondas

Related Posts