ArcGIS Online atnaujinimai

Gruodžio mėnesio ArcGIS Online atnaujinimas apima naują funkcionalumą, kuris suteikia daugiau galimybių vizualizuojant trimačius duomenis, valdant elementus, vykdant maršrutizavimo užduotis bei administruojant vartotojus.

 

Nauji vartotojų tipai (ViewerEditorField WorkerCreator ir GIS Professional), pakeičiantys ir praplečiantys iki šiol egzistavusius vartotojų lygius, organizacijoms suteikia daugiau lankstumo licencijuojant aplikacijas ir apibrėžiant ArcGIS Online funkcionalumą, kuriuo vartotojai galės naudotis.

Trimatėse scenose nuo šiol galima pridėti linijinius ir plotinius sluoksnius (Feature layer), kuriuose yra tūkstančiai objektų ir filtruoti juos šiuose sluoksniuose (įskaitant taškinius ir point cloud sluoksnius) pagal pasirinktą atributinį lauką.

 

Naujas pastatų scenos sluoksnis (Building scene layer) leidžia tyrinėti BIM modelius, įjungiant arba išjungiant statinio atskirų struktūrų (sienų, stogo, laiptų, baldų ir t.t.) rodymą trimatėje scenoje.

 

Su pjaustymo (Slice) įrankiu galima kurti vertikalius ir horizontalius pjūvius trimačiams objektams (statiniams, požeminėms komunikacijoms ir t.t.) ir matyti jų viduje esančias struktūras.

Pjaustymo įrankis

Maršrutizavimo uždavinių sprendimui nuo šiol galima naudoti taškines, linijines arbaplotines kliūtis keliuose, į kurias bus atsižvelgta kuriant maršrutus.

 

Naujas Palyginimo konfigūruojamos aplikacijos šablonas leidžia sukonfigūruoti aplikaciją, kurioje galima palyginti du dvimačius žemėlapius, dvi trimates scenas arba dvimatį žemėlapį su trimate scena.

Palyginimo konfigūruojamos aplikacijos šablonas

Plačiau apie ArcGIS Online atnaujinimus skaitykite čia.

Related Posts