ArcGIS Pro aplikacijos diegimas

  • Internetinėje naršyklėje atsidarykite My Esri svetainę https://my.esri.com ir prisijunkite.
  • Kortelėje Mano organizacijos (1) paspauskite Atsisiuntimai (2) ir automatiškai pateksite į programinės įrangos atsisiuntimo langą (3).
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
  • Produktų sąraše suraskite ArcGIS Pro aplikaciją, pasirinkite naujausią versiją ir paspauskite Peržiūrėti atsisiuntimus.
  • Prie failų atsisiuntimo skilties, ArcGIS Pro eilutėje, paspauskite mygtuką Atsisiųsti.
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
  • Naujai atsidariusiame lange paspauskite Spustelėkite ir atsisiųskite failą dabar.
  • Paleiskite ArcGIS Pro aplikacijos diegimo įrankį (exe) ir, vadovaudamiesi jo nuorodomis, aplikaciją sudiekite.

ArcGIS Pro įvardinto vartotojo licencijos priskyrimas

1. Prisijunkite prie ArcGIS Online svetainės administratoriaus teisėmis.

2. Kortelėje Organizacija (1) paspauskite Licencijos (2).

3. Suraskite norimą priskirti ArcGIS Pro licenciją ir paspauskite Priskirti (3).

ArcGIS Pro aplikacijos diegimas

4. Naudotojų sąraše suraskite norimą naudotoją ir paspauskite šalia jo esantį mygtuką Priskirti.

5. Šis naudotojas, pirmą kartą atidaręs ArcGIS Pro aplikaciją kompiuteryje ir, suvędęs savo pisijungimo duomenis, galės naudotis aplikacijos teikiamu funkcionalumu.