ArcGIS Pro aplikacijos diegimas

 • Internetinėje naršyklėje atsidarykite My Esri svetainę https://my.esri.com ir prisijunkite.
 • Kortelėje Mano organizacijos (1) paspauskite Atsisiuntimai (2) ir automatiškai pateksite į programinės įrangos atsisiuntimo langą (3).
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Produktų sąraše suraskite ArcGIS Pro aplikaciją, pasirinkite naujausią versiją ir paspauskite Peržiūrėti atsisiuntimus.
 • Prie failų atsisiuntimo skilties, ArcGIS Pro eilutėje, paspauskite mygtuką Atsisiųsti.
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Naujai atsidariusiame lange paspauskite Spustelėkite ir atsisiųskite failą dabar.
 • Paleiskite ArcGIS Pro aplikacijos diegimo įrankį (exe) ir, vadovaudamiesi jo nuorodomis, aplikaciją sudiekite.

ArcGIS Pro įvardinto vartotojo licencijos priskyrimas

1. Prisijunkite prie ArcGIS Online svetainės administratoriaus teisėmis.

2. Kortelėje Organizacija (1) paspauskite Licencijos (2).

3. Suraskite norimą priskirti ArcGIS Pro licenciją ir paspauskite Priskirti (3).

ArcGIS Pro aplikacijos diegimas

4. Vartotojų sąraše suraskite norimą vartotoją ir paspauskite šalia jo esantį mygtuką Priskirti.

ArcGIS Pro vardinio naudojimo instrukcija

Įvardinto vartotojo licencijos konvertavimas į vardinio naudojimo licenciją

 

 • Internetinėje naršyklėje atsidarykite My Esri svetainę https://my.esri.com ir prisijunkite.
 • Kortelėje Mano organizacijos (1) paspauskite Licencijavimas (2) ir Konvertuoti ArcGIS Pro įvardinto vartotojo licencijas (3).
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Galimų konvertuoti licencijų sąraše pasirinkite norimą licenciją ir paspauskite šalia jos esantį mygtuką Konvertuoti.
 • Laukelyje Kiekis nurodykite konvertuojamų licencijų skaičių ir paspauskite mygtuką Kitas.
 • Jeigu sutinkate su nurodytais parametrais, paspauskite Konvertuoti licencijas.

Autorizacija ir ArcGIS Pro paleidimas naudojant vardinio naudojimo licenciją

 

 • Paleiskite ArcGIS Pro ir paleidimo lange paspauskite Configure your licensing options.
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Licencijavimo lango Licence type lauke pasirinkite vardinio naudojimo licenciją (angl. Single Use Licence).
 • Pasirinkite licencijos lygį (Advanced, Standard ar Basic) ir paspauskite mygtuką Authorize.
 • Palikite pažymėtą opciją I have installed my software and need to authorize it ir paspauskite Next.
 • Jeigu turite prieigą prie interneto, palikite pažymėtą opciją Authorize with Esri using the Internet, jeigu ne – pažymėkite Authorize at Esri‘s website or by email to receive your authorization file ir paspauskite Next.
 • Kituose dialogo languose pateikite prašomą kontaktinę informaciją, įveskite ArcGIS Desktop ir jo plėtinių (jeigu turite įsigiję) autorizacijos kodus ir užbaikite autorizavimo procesą. Autorizacijos kodus galite rasti My Esri svetainės kortelės Mano organizacijos (1) antrinėje kortelėje Licencijavimas (2) paspaudę meniu punktą Peržiūrėti autorizavimus (3).
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas

ArcGIS Pro tinklinio naudojimo instrukcija

Įvardinto vartotojo licencijos konvertavimas į tinklinio naudojimo licenciją

 

 • Internetinėje naršyklėje atsidarykite My Esri svetainę https://my.esri.com ir prisijunkite.
 • Kortelėje Mano organizacijos (1) paspauskite Licencijavimas (2) ir Konvertuoti ArcGIS Pro įvardinto vartotojo licencijas (3).
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Galimų konvertuoti licencijų sąraše pasirinkite norimą licenciją ir paspauskite šalia jos esantį mygtuką Konvertuoti.
 • Laukelyje Kiekis nurodykite konvertuojamų licencijų skaičių ir paspauskite mygtuką Kitas.
 • Jeigu sutinkate su nurodytais parametrais, paspauskite Konvertuoti licencijas.

 

Tinklinio naudojimo licencijos autorizavimas per Licencijų valdymo aplikaciją

 

 • ĮsidiekiteArcGIS licencijų valdymo įrankį (angl. ArcGIS License Manager), jeigu jis dar nėra sudiegtas.
 • Paleiskite ArcGIS licencijų valdymo įrankį, pasirinkite Authorization katalogą (1), nurodykite tinkamą ArcGIS Pro versiją (2) ir paspauskite autorizavimo mygtuką Authorize Now (3)
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Panaudokite tinklinio naudojimo licencijos ir jos plėtinių (jeigu tokių turite įsigiję) autorizacijos numerius, kuriuos galite rasti My Esri svetainės kortelės Mano organizacijos (1) antrinėje kortelėje Licencijavimas (2) paspaudę meniu punktą Peržiūrėti autorizavimus (3). Svarbu: ArcGIS Pro naudoja skirtingas tinklinio naudojimo licencijas, taigi jūsų turimas ArcMap autorizacijos numeris netiks.
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas

ArcGIS Pro paleidimas naudojant tinklinio naudojimo licenciją

1. Paleiskite ArcGIS Pro ir paleidimo lange paspauskite Configure your licensing options.

ArcGIS Pro aplikacijos diegimas
 • Licencijavimo lango Licence type lauke pasirinkite tinklinio naudojimo licenciją (angl. Concurrent Use Licence) (1).
 • Pasirinkite licencijos lygį (Advanced, Standard ar Basic) (2) ir įveskite licencijų serverio pavadinimą (3).
 • Jeigu turite autorizuotų ArcGIS Pro plėtinių, pažymėkite norimus ir paspauskite mygtuką OK.
ArcGIS Pro aplikacijos diegimas