Kokybės politika

ISO_9001Bendrovė savo veikloje orientuojasi į klientų, visuomenės poreikius bei lūkesčius ir į bendrovės ekonominės ir finansinės veiklos patikimumą. Įmonės veikla grindžiama aiškia specializacija į geoinformacinių sistemų diegimą organizacijose, kurios siekia gerinti savo veiklos efektyvumą. Klientų bei visuomenės poreikių įvertinimas, supratimas ir lūkesčių numatymas, ekonomiškai bei naujausiais technologiniais pasiekimais, žiniomis, kompetencija ir patirtimi pagrįstų sprendimų įgyvendinimas yra pagrindinė įmonės veiklos kokybės politikos kryptis. Klientų atžvilgiu bendrovė siekia užtikrinti savalaikį produktų, sprendimų ir konsultacinių paslaugų teikimą bei nenutrūkstamą įdiegtų sistemų bei produktų priežiūrą.

Savo veikloje bendrovė siekia bendradarbiauti tik su patikimais, ilgalaikę efektyvios veiklos patirtį, aukštą reputaciją turinčiais ir savo srityje lyderių pozicijas pasaulinėje ar vietos rinkoje užimančiais partneriais, kai tai atitinka bendrovės strategiją bei klientų poreikius.

Įmonė nuolatos rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacija, kad jų žinios ir gebėjimai atitiktų geriausią pasaulio technologinę ir vadybos praktiką, bei siekia, kad klientams teikiamos paslaugos, verslo ir technologijų konsultacijos bei sprendimai būtų aukštos kokybės ir užtikrintų operatyvų ir kvalifikuotą trūkumų (jei tokių būtų) šalinimą. Bendrovė įsipareigoja nuolat gerinti darbo aplinką bei rūpintis darbuotojų profesiniu tobulėjimu bei socialine gerove.

Profesinėje visuomeninėje veikloje bendrovė laikosi aktyvios pozicijos geoinformatikos, kartografijos, geodezijos, informacinių sistemų srityse, taip plėsdama naujausias žinias bei skatindama profesinę pažangą atitinkamoje profesinėje visuomenėje.

Siekdama teikti tik kokybiškas paslaugas ir minimizuoti klientų nepasitenkinimo atvejus, bendrovė nuolat investuoja į taikomuosius tyrimus, tobulina vidinius produktų kūrimo, paslaugų teikimo bei vadybos procesus, vadovaudamasi geriausiais pasaulinės praktikos pavyzdžiais.

Bendrovė siekia, kad bendrovės finansiniai rodikliai (pinigų srautai, pajamų augimas, pelningumas) būtų teigiami ir gerėjantys, tuo užtikrindama kreditorių, klientų ir akcininkų pasitikėjimą bendrovės veikla.