Apie mus

Hnit-Baltic-20-metu

UAB „Hnit-Baltic“ – geografinių informacinių sistemų (GIS) lyderė Baltijos šalyse, savo veiklą pradėjusi 1993 m. Esame įgaliotoji „Esri Inc.“ kompanijos atstovė, Cellular Expert™ telekomunikacinių tinklų belaidžio ryšio planavimo ir duomenų valdymo programinės įrangos kūrėja, www.maps.lt puslapio įkūrėja.

Mūsų siekis – taikant geografijos, geoinžinerijos, kartografijos mokslais paremtas GIS technologijas, teikti efektyvius, klientui maksimaliai naudingus informacinių technologijų (IT) sprendimus, kurie padėtų valdyti organizacijos darbo procesus, turtą, įrengimus, transportą ir kitus išteklius, keltų aptarnavimo ir paslaugų kokybę, suteiktų naujas priemones procesų planavimui, modeliavimui ir sprendimų priėmimui.

„Hnit-Baltic“ propaguoja geografinį reiškinių vertinimą ir analizę, erdvinį požiūrį į valstybės ir visuomenės gyvenimą.

Pasitelkę mūsų įdiegtus sprendimus klientai:

 • stebi, analizuoja, modeliuoja gamtinius ir urbanistinius procesus, priima aplinkosauginius spendimus;
 • tiria, modeliuoja demografinius ir kitus socialinius procesus ir, remdamiesi tuo, planuoja rinkodaros priemones, verslo vystymą bei plėtrą;
 • inventorizuoja, dokumentuoja ir valdo pastatų ūkį, inžinerines komunikacijas bei kitą infrastruktūrą, sprendžia geoinžinerinius uždavinius;
 • planuoja ir stebi darbo išteklių (darbuotojų bei transporto priemonių) paskirstymą bei judėjimą, sprendžia logistinius uždavinius;
 • braižo žemėlapius (kartografuoja), kuriuose vizualizuoja visą turimą informaciją ir jų pagrindu priima tiek strateginius, tiek operatyvinius sprendimus, daro mokslinius atradimus.
 • Mūsų siūlomos technologijos bei sprendimai veikia tiek interneto, tiek darbalaukio, tiek debesų kompiuterijos aplinkoje.

Mes teikiame:

 • GIS technologija pagrįstus sprendimus, pritaikytus prie vartotojų poreikių;
 • GIS programinę įrangą (PĮ);
 • belaidžio ryšio tinklo valdymui skirtą PĮ „Cellular Expert“ bei telekomunikacijų įmonėms pritaikytus sprendimus ir paslaugas;
 • GIS ir informacinių sistemų (IS) kūrimo ir diegimo paslaugas;
 • GIS sprendimus ir paslaugas interneto vartotojams (http://www.maps.lt/);
 • geodezinių matavimų technologinę įrangą;
 • geografinių duomenų rinkinius ir GIS duomenų kūrimo paslaugas;
 • GIS mokymus;
 • profesionalias konsultacijas GIS, geodezijos, kartografijos, žemėtvarkos ir kt. technologijų klausimais;
 • techninį aptarnavimą.

Subūrėme profesionalų komandą

Rūpinamės nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir siekiame, kad jų žinios ir sugebėjimai atitiktų naujausias IT tendencijas ir vadybos praktiką. Mūsų komanda nuolat tobulinasi Lietuvoje bei užsienyje rengiamuose mokymuose. Rūpinamės gera darbo aplinka ir darbuotojų socialine gerove.


„Geografinės informacinės sistemos pagal savo tikslą ir paskirtį yra svarbi integracijos priemonė, jungianti žmones, įmones ir valstybes. Jos padeda spręsti tiek lokalius, tiek globalinius uždavinius. Būtent GIS prieš dešimt metų atvedė į Lietuvą ir Islandijos investuotojus. Tuomet įsteigta bendrovė HNIT-BALTIC šiandien yra savo srities lyderis Lietuvoje: ji dirba ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei rinkai…“
/ištrauka iš Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalbos, pasakytos geoinformacinės bendruomenės konferencijoje Vilniuje, 2003-05-21/