Žymų Archyvai: GIS švietimui

Konferencijos „GIS švietimui 2016“ pranešimai

Lino Gipiškio įžanginė kalba

GIS naujienos aukštajam mokslui (dr. Jurgita Rimkuvienė, Mantas Butrimavičius, Hnit-Baltic)

Geoinformatika mokymui ir tyrimams Tartu universitete (prof. Tõnu Oja, Tartu universitetas) (anglų klb.)

Lietuvos etnokultūrinės savimonės žemėlapis (dr. Alma Ragauskaitė, dr. Vidmantas Daugirdas, Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Geografinės informacinės sistemos esamoje ir naujoje magistratūros studijų programoje (dr. Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Batimetrinių planų skaitmeninimas Lietuvos edukologijos universitete (Marijus Pileckas, Lietuvos edukologijos universitetas)

ArcGIS Online: istorinių žemėlapių publikavimas ir analizė (Valdas Urbanavičius, Tadas Venskūnas, Kauno kolegija)

GIS taikymas optimizuojant vandens balanso modelio parametrus (Dovydas Reitelaitis, Vilniaus universitetas)

Literatūros žemėlapiai (dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vilniaus universitetas)

GIS taikymas ornitologijoje: plėšriųjų paukščių veisimosi teritorijų analizė ir ateities sąlygų modeliavimas (Aušra Kamarauskaitė, Vilniaus universitetas)

Lietuvos gyventojų tankumo kartografavimo metodų lyginamoji analizė (Aurelija Šturaitė, Vilniaus universitetas)

Šilutės rajono Šyšos polderio kompleksinis vertinimas taikant GIS erdvinę analizę (Donatas Zubrus, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Pelkių ribų nustatymo efektyvumas naudojant skirtingo spektro ortofotografijas (Irena Ciparytė, Vilniaus universitetas)

Kaip meluoja žemėlapiai (dr. Giedrė Beconytė, Vilniaus universitetas)

Atmatos ruožo dugno reljefo pokyčiai ties Rusnės gyvenviete (Enrika Juzėnaitė, Klaipėdos universitetas)

Lietuviškų gyvenviečių zoogeninių pavadinimų žemėlapis (Ugnė Andriulaitytė, Vilniaus universitetas)

Retų automobilių dalių pardavimo žemėlapis ir duomenų analizė (Daumantas Patašius, Kauno technologijos universitetas)

Mokslui ir švietimui

studies
GIS (geografinės informacinės sistemos) – tai tarpdisciplininė sistema, sujungianti geografijos, informacinių technologijų, inžinerijos, socialinius mokslus į vieną visumą.

School-512Mokyklose GIS yra tinkamiausias metodas mokyti 21-ojo amžiaus moksleivį jam lengvai suprantamomis interaktyviomis priemonėmis. GIS yra įtraukta į pagrindinio ir vidurinio ugdymo geografijos bendrąsias programas ir geografijos baigiamuosius egzaminus, puikiai pritaikoma užklasinėse,  projektinėse, aplinkos pažinimo tiriamosiose veiklose.

HNIT-BALTIC, kartu su Esri suteikia Lietuvos mokykloms prieigą prie geografinių duomenų, virtualių pamokų bei ArcGIS Online programinės įrangos. Kartu su Ugdymo plėtotės centru ir Lietuvos geografų draugija, HNIT-BALTIC kiekvienais metais organizuoja moksleivių teminių žemėlapių – programėlių kūrimo konkursą bei GIS konferenciją.

graduationstudent-512Universitetai ir kolegijos geoinformacines technologijas pritaiko įvairiausių disciplinų mokymuose ir tyrimuose – geografijos, biologijos, kt. biomokslų, miestų statybos ir projektavimo, krašto gynybos, telekomunikacijų ir inžinerinių sistemų, verslo vadybos, turizmo ir kt. Universitetams ir kolegijoms siūlome specialius ArcGIS LabKit paketus skirtus mokymų klasėms įrengti arba Esri Education Site licencijas, skirtas patenkinti viso universiteto / kolegijos ar fakulteto GIS technologijų poreikius. Naudojantys šias  licencijas dėstytojai ir studentai gauna neribotą prieigą prie didžiosios dalies Esri programinės įrangos darbui klasėse, namuose, įvairiausių virtualių mokymo resursų, duomenų.

Kiekvieną rudenį HNIT-BALTIC organizuoja ir kviečia universitetų ir kolegijų dėstytojus bei studentus į „GIS švietimui“ konferenciją, kurioje keičiamasi ArcGIS pritaikymo mokymo procese patirtimis, pristatomi moksliniai bei tiriamieji darbai. Ankstesnių metų konferencijų medžiagą rasite čia.


gisPažink GIS – mokykis individualiai.
Moksleiviai, studentai, mokytojai, dėstytojai ir kiekvienas besidomintis gali surasti reikalingos informacijos apie GIS naujame puslapyje www.gismokykla.lt. Populiariausios pasaulyje GIS sistemos ArcGIS Online pradžiamokslis, medžiaga geografijos, istorijos, informatikos pamokoms, GIS duomenys, teminių žemėlapiai – visa tai vienoje vietoje. Aplankykite ir įsitikinsite patys!

Geomentorius tavo mieste! Geomentorių programos aplinkoje galėsite ieškoti GIS praktikų – specialistų, dirbančių įvairiose Lietuvos įmonėse, naudojančių GIS savo veiklose ir galinčių, o svarbiausia – norinčių pasidalinti savo žiniomis su jaunaja karta.

GIS dėstytojams GIS edukacijai GIS moksleiviams GIS moksliniams tyrimams GIS mokslui GIS mokyklai GIS mokymo įstaigoms GIS mokymo priemonė GIS mokytojams GIS studentams GIS švietimo įstaigoms GIS švietimui GIS universitetui Mokslas Švietimas geografijos pamokos informatikos pamokos istorijos pamokos