Žymų Archyvai: 2016

LEVK 2016: plenarinė sesija

Lino Gipiškio sveikinimo žodis

ES investicijos ir gyvenimo kokybės pokyčiai Lietuvoje: istorija žemėlapiuose (Neringa Viršilienė, Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai )

GIS technologijos Lietuvos muitinėje (Šarūnas Ramanauskas, Muitinės departamentas)

GIS technologijų taikymas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (Martynas Rimgaila, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras)

Story Maps – pasaulinių komunikacijos tendencijų atspindys kartografijoje (Arvydas Dotas, Hnit-Baltic)

Konferencijos „GIS švietimui 2016“ pranešimai

Lino Gipiškio įžanginė kalba

GIS naujienos aukštajam mokslui (dr. Jurgita Rimkuvienė, Mantas Butrimavičius, Hnit-Baltic)

Geoinformatika mokymui ir tyrimams Tartu universitete (prof. Tõnu Oja, Tartu universitetas) (anglų klb.)

Lietuvos etnokultūrinės savimonės žemėlapis (dr. Alma Ragauskaitė, dr. Vidmantas Daugirdas, Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Geografinės informacinės sistemos esamoje ir naujoje magistratūros studijų programoje (dr. Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Batimetrinių planų skaitmeninimas Lietuvos edukologijos universitete (Marijus Pileckas, Lietuvos edukologijos universitetas)

ArcGIS Online: istorinių žemėlapių publikavimas ir analizė (Valdas Urbanavičius, Tadas Venskūnas, Kauno kolegija)

GIS taikymas optimizuojant vandens balanso modelio parametrus (Dovydas Reitelaitis, Vilniaus universitetas)

Literatūros žemėlapiai (dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vilniaus universitetas)

GIS taikymas ornitologijoje: plėšriųjų paukščių veisimosi teritorijų analizė ir ateities sąlygų modeliavimas (Aušra Kamarauskaitė, Vilniaus universitetas)

Lietuvos gyventojų tankumo kartografavimo metodų lyginamoji analizė (Aurelija Šturaitė, Vilniaus universitetas)

Šilutės rajono Šyšos polderio kompleksinis vertinimas taikant GIS erdvinę analizę (Donatas Zubrus, Aleksandro Stulginskio universitetas)

Pelkių ribų nustatymo efektyvumas naudojant skirtingo spektro ortofotografijas (Irena Ciparytė, Vilniaus universitetas)

Kaip meluoja žemėlapiai (dr. Giedrė Beconytė, Vilniaus universitetas)

Atmatos ruožo dugno reljefo pokyčiai ties Rusnės gyvenviete (Enrika Juzėnaitė, Klaipėdos universitetas)

Lietuviškų gyvenviečių zoogeninių pavadinimų žemėlapis (Ugnė Andriulaitytė, Vilniaus universitetas)

Retų automobilių dalių pardavimo žemėlapis ir duomenų analizė (Daumantas Patašius, Kauno technologijos universitetas)