Startuoja LIFE Viva Grass projektas

Ž. Morkvėno nuotrauka Pelkinės purienos

Hnit-Baltic dalyvauja Europos Sąjungos LIFE+ programos finansuojamame projekte „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“ (LIFE Viva Grass) Nr. LIFE13 ENV/LT/000189.

LIFE Viva Grass projektu trijose Baltijos šalyse siekiama palaikyti pievų biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijas, skatinant visuminį, ekosistemų išsaugojimu grindžiamą požiūrį ir ekonomiškai gyvybingų pievų valdymą. Projektas pademonstruos pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes, kaip pagrindą darniam kaimo vietovių valdymui ir paskatinimą vietos ekonomikos vystymuisi.

Projekto trukmė: 2014-06 – 2018-11.

Oficialus projekto tinklapis http://vivagrass.eu/lt.

Projektą „Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą“ (LIFE Viva Grass) No LIFE13 ENV/LT/000189 finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Latvijos aplinkos apsaugos fondas, Estijos aplinkos investicijų centras ir projekto partneriai.life_logo