Mokslui ir švietimui

GIS_svietimui2

Pažinkime pasaulį naudodami Geografines Informacines Sistemas (GIS)!

Atidaryta nauja svetainė „GIS mokykla“!

6-12 klasių mokiniai kviečiami dalyvauti konkurse „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“. Konkursas vyks iki 2015 m. spalio 31 d. Daugiau informacijos apie konkursą..

Kviečiame moksleivius dalyvauti eOrientacinėse varžybose, kurios vyksta www.maps.lt puslapyje. Pirmąją užuominą rasite prie tvirtovės, kuri įsikūrusi Nemuno ir Neries santakoje. Sėkmės!

edu1

GIS mokiniams, mokytojams ir mokyklų bendruomenėms – įdomu, nauja ir naudinga.

Geografinės informacinės sistemos (GIS) suteikia neribotų galimybių pažinti įvairialypį pasaulį, tyrinėti ryšius ir tendencijas tarp objektų, suteikia įrankius rinkti, kaupti, analizuoti ir pateikti erdvinę informaciją žemėlapių pavidalu, siūlo metodus ir būdus, padedančius spręsti įvairius uždavinius. Tyrimai atliekami GIS priemonėmis leidžia susieti įvairių tipų informaciją ir tokiu būdu pasiekti reikalingą rezultatą. Su GIS mokytojai ir dėstytojai gali sudominti bet kurio amžiaus moksleivius naujausiomis technologijomis ir įtraukti juos į įdomius, skatinančius erdvinį mąstymą ir gilesnį aplinkos pažinimą, tyrimus. GIS pagalba susiejami skirtingi mokymosi dalykai – informatika, geografija, istorija, ekonomika, statistika ir suteikia pagrindą tolesnėms studijoms.

GIS yra įtrauktos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo geografijos bendrąsias programas. Pasitelkus šias priemones didinamos mokinių galimybės siekti geresnių ugdymo rezultatų, didinamas kompiuterinis raštingumas.

Daugiau informacijos apie ArcGIS Online panaudojimą mokykloms kartu su išsamiu aprašymu ir pasiūlymu dėl įsigijimo atsisiųskite čia. Trumpas aprašymas su pasiūlymu čia..

edu2Kviečiame prisijungti prie mūsų ir tapti GIS bendruomenę ugdančiais lyderiais, dalintis patirtimi, GIS naudojimo pavyzdžiais, virtualiomis pamokomis. Raginame inicijuoti ir įgyvendinti įdomius projektus, naudingus moksleiviams, mokyklai ar jūsų bendruomenei.

Jei turite idėjų, kaip sudominti moksleivius GIS technologijomis, originaliai vesti geografijos pamokas, integruoti GIS teikiamą naudą į kitas disciplinas (ekonomiką, istoriją, informatiką, statistiką, grafiką ir kt.) – susisiekite su mumis el. paštu: sales@hnit-baltic.lt

GIS gali būti naudojamas:

 • Pamokose. Naudoti kaip vizualinę, praktinę modernią mokymo priemonę bei priemonę pamokų medžiagai ruošti (prieiga prie pasaulinių GIS aktualių ir istorinių duomenų). Pamokos tampa įdomesnės, motyvuojančios moksleivius ir orientuotos į naujoves
 • Užklasinėje veikloje. Inicijuojant bendruomeninius užklasinius projektus, rinkti informaciją apie pasirinktą teritoriją, jos augmeniją, pastatus, lankytinas vietas ar kitus objektus

GIS – ne tik geografams!

Klaidinga manyti, kad geografinės informacinės sistemos skirtos tik geografijos specialistams. Šios sistemos įgalina įvairių sričių specialistus vizualizuoti turimus duomenis žemėlapyje, bet kada juos redaguoti bei papildyti naujais, taip pat atlikti analizę. Analizuojami duomenys ir subjektas gali būti lengvai keičiami, todėl GIS yra naudingas daugeliui specialybių.

GIS padeda vystytis tarpdisciplininiams dalykams įvairiose srityse, kuriose svarbus erdvinis duomenų aspektas. Mokytojai ir dėstytojai visame pasaulyje naudoja GIS istorijos, gamtos mokslų, matematikos, informatikos, inžinerijos, sociologijos ar net įvairių menų disciplinose.

GIS – moksliniams tyrimams

GIS yra nepakeičiamas įrankis erdvinių duomenų rinkimui, apdorojimui, analizei bei vizualizavimui, todėl vis plačiau naudojamos mokslininkų. Tyrimų rezultatai gali būti viešinami interneto žemėlapių pagalba, naudojami kaip iliustracijos.

Programinė įranga skirta mokslo ir švietimo įstaigoms

Aktyviai bendradarbiaujame ir remiame Lietuvos švietimo bei mokslo įstaigas, mokslo institutus bei tyrimų centrus, diegiančius ir naudojančius GIS technologijas. Teikiame konsultacijas, padedame paruošti mokymo priemones bei specialistus, inicijuojame projektus, teikiame programinę įrangą.

Norėdami sužinoti apie programinę įrangą skirtą mokslo įstaigoms, susisiekite su mumis el. paštu: sales@hnit-baltic.lt
Daugiau informacijos apie tai skaitykite čia (anglų k.):
Mokykloms,
kolegijoms ir aukštosioms mokykloms,
bibliotekoms ir muziejams.

ArcGIS Online – žemėlapių platforma internete (www.arcgis.com)

ArcGIS Online – pasaulinės GIS kompanijos Esri produktas, debesų technologijos pagrindu veikianti žemėlapių platforma internete, leidžianti lengvai ir greitai sukurti bei dalintis žemėlapiu su kitais. Naudodamiesi ja jūs galėsite:

 • Lengvai kurti ir dalintis žemėlapiais, kuriuos pasiekti galima interneto naršyklėmis, mobiliais įrenginiais arba specialia taikomąja programa;
 • naudotis tūkstančiais nemokamų žemėlapių, duomenų rinkinių ir kita geografine informacija, kurią sukūrė Maps.lt komanda, Lietuvos institucijos ir kiti GIS vartotojai visame pasaulyje;
 • geografinę informaciją valdyti per žemėlapių ar grupių katalogus;
 • lentelėse turimus duomenis perkelti į žemėlapį ir juos analizuoti geografiškai;
 • sukurti dinaminį žemėlapį iš Excel duomenų pačioje Ms Excell programoje;
 • žemėlapyje surasti adresus, vietovardžius bei dominančius objektus, atvaizduoti juos analizuojamuose vietovėse;
 • nustatyti optimalius maršrutus tarp dviejų ir daugiau objektų žemėlapyje;
 • rinkti ir redaguoti duomenis lauke išmaniaisiais mobiliais telefonais;
 • viešinti žemėlapius visuomenei ar dalintis jais tik savo grupės rate;
 • kurti įvairias aplikacijas naudojantis paruoštais jų šablonais;
 • Žemėlapiuose prie pažymėtų objektų prikabinti nuotraukas, aprašymus;
 • Palyginti tų pačių rodiklių pokyčius ar skirtingus rodiklius laike ir erdvėje.

Visa tai ir dar daugiau Jūs galite įgyvendinti naudodamiesi ArcGIS Online.

Šios sistemos naudojimo vadovo pagalba jūs greitai susipažinsite su pagrindiniu ArcGIS Online funkcionalumu bei resursais.

GIS mokomoji medžiaga:
ArcGIS Online kursai internete
ArcGIS Online Geografijos paskyra su užduotimis mokiniams
Bendra informacija, kas yra GIS
Prezentacija „Kas yra GIS?“ – mokykloms
Testo klausimai moksleiviams apie GIS
Filmas apie kartografiją
Esri vaizdinė medžiaga GIS įgūdžių tobulinimui

Naudinga informacija aukštosioms mokykloms:
Žinynas universitetams ir kolegijoms (anglų k.), turintiems neriboto naudojimo edukacinę licenciją.

Esri resursai anglų kalba:
Esri švietimo bendruomenės svetainė;
Leidinys „GIS Educator“.

Užduotis vaikams apie UNESCO saugomus objektus: Pakeliaukite po Afrikos žemyną ir susipažinkite su jo saugomais objektais. Atsisiųskite geografijos mokytojos Akvilės Kamarauskaitės paruoštas užduotis ir visu greičiu į Afriką!