Konferencijos „GIS švietimui 2015“ pranešimai

Lino Gipiškio įžanginė kalba

GIS aukštosiose mokyklose: dabartis ir perspektyvos (Lina Ciūnienė, Hnit-Baltic)

GIS naudojimas studijų procese VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete, Geodezijos ir kadastro katedroje (Rūta Puzienė, Arminas Stanionis, Jūratė Sužiedelytė-Visockienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Nusikaltimų geografijos tyrimai su GIS: metodiniai sprendimai ir taikomoji analizė (Eduardas Spiriajevas, Laimonas Beteika, Klaipėdos universitetas)

GIS mokymas Lietuvos edukologijos universitete (Marijus Pileckas, LEU)

Kuršių nerijos morfometrinių parametrų kaita 20-21 a. (Erika Mamonovaitė, Vilniaus universitetas)

Topografinių objektų vaizdavimo GIS tikslumas (Ilona Urbanavičienė, Kauno kolegija)

Pasaulis vaikų žemėlapiuose (Giedrė Beconytė, Vilniaus universitetas)

GIS baigiamuosiuose darbuose (Dovilė Rusonytė, Kauno kolegija)

Optimalių vietų vėjo jėgainių parkams parinkimas pagal gamtinius ir socioekonominius kriterijus (Dominykas Preibys, Klaipėdos universitetas)

ArcGIS taikymo Utenos kolegijos duomenų analizei ir vizualizavimui galimybės (Jūratė Urbonienė, Gerda Ivanickienė, Utenos kolegija)

Nemuno slėnio reljefo transformacijos į Kauno marių dugną vertinimas (Vėjas Pinkevičius, Vilniaus universitetas)

Šiukšlių surinkimo darbų optimizavimas Jurbarko mieste (Tautvydas Dragūnavičius, Kauno technologijos universitetas)

GIS panaudojimas erdviniu požiūriu detaliems gyventojų tyrimams (Donatas Gudelis, Vilniaus universitetas)

Vilniaus miesto teritorijos elektorinės struktūros raida (Aušra Baranauskaitė, Vilniaus miestas)

GIS ir viešasis saugumas: Vilniaus miesto kriminalinis kraštovaizdis (Darius Vasiliauskas, Vilniaus universitetas)

Lombardų teritorinės sklaidos ir jų socialinės aplinkos ypatumai Vilniaus mieste (Dagnė Smuikytė, Vilniaus universitetas)

Apleistų teritorijų Vilniaus mieste geostatistinė (GIS) analizė (Vytautas Bielinskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Aptvėrimų nuo laukinių gyvūnų, pastatytų Lietuvos magistraliniuose ir krašto keliuose 2004-2014 metais, efektyvumo vertinimas, naudojant GIS (Kornelijus Klinga, Vytauto Didžiojo universitetas)